Adresse:
Færgegaardsvej 15 z
4760 Vordingborg
Tlf.: 55363600

https://vordingborg.dk/autismecenter-storstroem/

Din kommune kan visitere dig til Autismecentrets ydelser - henvend dig til Autismecenter for at få råd, hvordan du kan bede kommunen om det.

Rådgivning til familien

Rådgivning målrettet familiens situation med henblik på at give barnet og familien konkrete redskaber og strategier til brug i hverdagen med autisme.
I rådgivningen søger vi afdækning eller kortlægning af mulige årsager til aktuel adfærd. Vi vejleder i brug af konkrete pædagogiske metoder, såsom dagsskemaer, ugeprogrammer, årskalender med tilhørende arbejds-, hjælpe- og støttesystemer. Der rådgives ligeledes i anvendelsen af forskellige kommunikationsredskaber som fx PECS, sociale historier, tegnseriesamtaler eller KAT-kassen.

Specialiseret støtte til barnet eller den unge i hjemmet efter et individuelt behov.

Støtten kan bestå af hjælp til at få organiseret sin dagligdag, for eksempel indkøb af dagligvarer, lave kostplaner, betale regninger, sortere og holde orden på post, fysiske aktiviteter og kulturelle arrangementer. 
Støtten leveres af medarbejdere i Autismecenter Storstrøm. Medarbejderne har gennemgået en uddannelse, som er rettet mod at dække de enkelte borgeres individuelle behov.

Et sammenhængende tilbud fra ung til voksen (ca. 16 – 24 år)

Solhøjvej er et botilbud for unge med autisme fra 15-25 år, og ligger i den lille by Mern, få kilometer fra Vordingborg. Der arbejdes på at ruste beboerne til at blive så selvstændige som muligt i deres voksne liv, både i forhold til uddannelse, jobmuligheder og privatliv. Beboerne får støtte til at administrere deres hverdag, og får hjælp til at opbygge sociale kompetencer gennem forskellige fælles aktiviteter. Der er personale på stedet døgnet rundt.

Aflastning til voksne

Der tilbydes aflastning, så den unge kan afprøve at være udeboende i en overgang til botilbud eller egen bolig. Den unge deltager i hverdagen på Solhøjvej.

Undervisning af grupper af lærere og/eller andre fagpersoner

Undervisning af grupper af lærere og/eller andre fagpersoner, der har brug for mere viden om og redskaber til at håndtere børn med autisme i deres daglige arbejde.

  • Grundlæggende viden om autisme og ADHD modul 1
  • Grundlæggende viden om autisme og ADHD, modul 2
  • Picto Selector
  • Piger med autismespektrumforstyrrelser
  • Redskaber til visuel kommunikation
  • Problemskabende adfærd

Kursus (max 20 deltagere): kr. 1.200,- pr. time + kørsel
Kursus af 1 dags varighed (max 20 deltagere): kr. 7.000,- + kørsel

Udførsel af tests

Vi tilbyder pædagogiske, psykologiske og diagnostiske undersøgelser der tilrettelægges individuelt. Vi anvender standardiserede neuropsykologiske tests samt undersøgelser der afdækker hverdagsfunktionsniveau. Yderligere anvendes autismespecifikke tests.
Undersøgelsen afsluttes med en rapport. Der indbydes til en konference, hvor undersøgelsens resultater fremlægges og fremtidig indsats drøftes.