Orientering om autismeklasse på Næstved Gymnasium og HF

26. nov. 2020

Selvom Undervisningsministeriet har aflyst al brobygning i dette skoleår, har elever, der ønsker at få et indtryk af, hvordan det er at gå i autismeklassen på Næstved Gymnasium og HF, stadig nogle muligheder:

1. Orienteringsaften mandag 25. januar 2021 kl. 19.00

Arrangementet er særligt for kommende elever og deres forældre, der kan få svar på en masse spørgsmål.

Der er KUN orienteringsaften om autismeklassen, dvs. skolen er stille og næsten mennesketom denne aften.

Læs programmet her 

https://www.naestved-gym.dk/uddannelser/autismeklasse/orienteringsaften/ .

Pga. Corona vil der komme et link til tilmelding i løbet af uge 48, så vi kan være sikre på at holde mødet i et lokale af passende størrelse.
Der er krav om, at alle bærer mundbind eller visir. Sprit findes ved alle skolens indgange samt i lokalet.

2. Individuelt besøg

Elev, forældre eller vejleder tager kontakt og aftaler et møde med mig eller med autismeklassernes studievejleder Henrik Rose. Det vil vare 1-1,5 timer afhængigt af, hvad man gerne vil se og have svar på. 

Henrik Rose: mobil 21 54 30 66, nghhr@naestved-gym.dk 

Charlotte Madsen: mobil 2720 4111, cm@ngh.nu 

Obs: Der er krav om, at alle bærer mundbind eller visir. Sprit findes ved alle skolens indgange samt i lokalet.

 

3. Besøgsdage (1 dag, kl. 9.50-12.00) (begrænset deltagertal)

Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning. Man er velkommen til at have en forælder eller lærer med, men det er vigtigt at skrive, hvor mange man kommer ved tilmeldningen på hjemmesiden om Besøgsdage, så vi er sikker på, at der ikke kommer for mange per dag (pga. Corona). Der vil komme et link til tilmelding i løbet af uge 48. 

De næste besøgsdage vil finde sted 

Torsdag 10. december

Mandag 18. januar

Onsdag 3. februar

Program for besøgsdagen kl. 9.50-12.00:

  9.50 - 10.10: Eleverne i besøgsklassen præsenterer sig for hinanden

10.10 – 10.40: kort oplæg af Charlotte Madsen, koordinator for autismeklasserne om, hvad det indebærer at gå i autismeklassen. Du er velkommen til at stille spørgsmål

10.40 - 10.50: Pause

10.50 – 11.10: Elever fra autismeklassen fortæller om at gå på NGH 

11.10 – 11.25: Rundvisning i autismefløjen og evt. resten af skolen (v/elever)

11.25 – 11.50: Frokost. Medbring madpakke eller benyt kantinen

12.50 – 12.00: Spørgsmål og opsamling ved Charlotte Madsen

Obs: Der er krav om, at alle bærer mundbind eller visir. Sprit findes ved alle skolens indgange samt i lokalet.

 

Mvh 

Charlotte Madsen. Koordinator for autismeklasserne

Mob. 2720 4111, Mail cm@ngh.nu