Får ingen erstatning

3. feb. 2020

Lollandskommune har fejlagtigt frataget socialpolitisk støtte til en autistisk elitesvømmer – men er blevet frifundet for at betale erstatning. Det skriver Folketidende tirsdag den 23. januar 2020. Østre Landsret fastslår, at det var en fejl, at svømmeren blev frataget sin støtte, da hun fyldte 18 år. Støtten betød, at hun kunne tage en ledsager med til svømmestævner.

Sagen blev taget op i ankestyrelsen og det tog to og et halvt år at behandle klagesagen. I den tid havde hun ingen ledsager, når hun skulle til svømmestævner. I stedet brugte hendes mor ferie- og fridage på at tage med sin datter.

Det er muligt som borger at blive kompenseret, når man får medhold i klagesager indenfor både sundhedsområdet og i anledning af strafferetlig forfølgning. Men når borgere får medhold i, at en myndighed har begået fejl i deres sag inden for socialområdet, er der ingen mulighed for kompensation for de tab, fejlene har medført.

 Derfor er der stille borgerforslag om en sådan socialerstatning. Nu er borgerforslaget kommet på Folketingets hjemmeside. Det skal have 50.000 støtter for at blive taget op i Folketinget.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04176

Så nu er der brug for din hjælp og støtte, så der også kan komme noget retssikkerhed på socialområdet.