Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Claus Bo Hansen

Jeg har en voksne søn der som 6-årig blev diagnosticeret med infantil autisme
Jobmæssigt har jeg hele min voksne tid solgt og markedsført hårde hvidevarer samtidig med at jeg har interesseret mig politisk- gerne som en der taler de svages sag- de har jo ofte ikke andre der taler for dem.
Uddannelsesmæssigt har jeg en salg/marketing og økonomi baggrund.
Er i 2023 gået på ”Tidlig pension” så nu er der endnu mere tid til at tale for dem, der ikke kan det hele selv. Har siden kommunesammenlægningen være autismeforeningens bidrag til Handicaprådet i Faxe kommune-i de senere år som formand for rådet
Har gennem årene brugt mange resurser på at ”samarbejde” med systemet til min søns bedste-nogle af disse erfaringer videregives og der arbejdes på at systemet er bedre for borgerne.

Autismeforening Kreds Storstrøm
Næstformand

Jette Thisted Simonsen

Autismeforening Kreds Storstrøm
Sekretær

Karina Ahrensbach

Autismeforening kreds Storstrøm
Kasserer

Dennis Jørgensen

Jeg er gift og far til tre børn i alderen 22 til 29 år uden diagnoser. Vi har som familie igennem 20 år, arbejdet som aflastnings- og plejefamilie for sårbare børn og unge. Jeg har siden 2017 været plejefar til en pige på 14 år med autisme, OCD og tourette.

Jeg har i mit professionelle arbejdsliv, arbejdet som special lærer og logopæd i over tyve år, med sårbare børn og unge med forskellige diagnoser bl.a. indenfor autismespekteret.

Autismeforening kreds Storstrøm
Bestyrelsesmedlem

Alice Bossing

Autismeforening Kreds Storstrøm
Bestyrelsesmedlem, Repræsentant, Bisidder

Michael Weyand

Da jeg blev medlem af foreningen, var dens navn "Psykotikse Børns Vel" og Aspergers syndrom eksisterede ikke som et diagnosekriterium. Jeg har derfor oplevet mange forandringer på autismeområdet, og nu, som en pensioneret gymnasielærer, vil jeg gerne være aktiv som bisidder, deltage i klubaftener og sprede viden om og forståelse for autisme.

Autismeforening Kreds Storstrøm
Bestyrelsesmedlem

Karina Bundgaard

Jeg er mor til 6 børn i alderen 10-20 år, hvoraf flere er udredt for autisme. Jeg er uddannet fysioterapeut. Indtil sommeren 2022 har jeg været kredsformand på Bornholm, som er en udkantskommune, hvor mange familier og voksne autister kæmper hårdt for forståelse i det offentlige system.
Jeg har altid været optaget af at støtte og hjælpe mennesker med at forstå hinanden.
Min drivkraft er at se ting forandres til det bedre, en god portion retfærdighedssans og stor lyst til at gøre en forskel for andre mennesker. Mit fokus er at alle mennesker, der oplever de kæmper ekstra for at klare samfundets krav, bør have adgang til udredning i psykiatrien for at få afdækket en evt. bagvedliggende årsag som eks. autisme.
Jeg er selv sen-udredt midt i 40’erne og ved hvad en udredning kan betyde for mulighed for trivsel. Jeg mener vi som samfund skylder en ordentlig opfølgning, når vi giver en autismediagnose. Det bør være alles ret at få adgang til kompetent psyko-education, i det øjeblik man bliver klar til det.
Jeg har stor erfaring med børn og unges mistrivsel på skoleområdet. Jeg har erfaring med politisk arbejde på kommunalt og landspolitisk niveau samt fokus på samarbejde med andre organisationer på de områder, hvor det giver god mening at stå sammen om udfordringerne.

Autismeforening Kreds Storstrøm