Generalforsamling 2021

2. feb. 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021        

Kreds Bornholm Landsforeningen Autisme indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 4. marts kl. 19.

Af hensyn til de fortsatte restriktioner ift Covid-19 afholdes årets generalforsamling on-line via Teams. Den endelige dagsorden samt link til Teams udsendes ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding: Onsdag d. 3. marts kl. 12.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kasserens beretning.
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest d. 28. februar.
  6. Valg til bestyrelse. Nanna er på valg. Ønsker ikke genvalg. Pernille er udtrådt af bestyrelsen. Tomas er udtrådt af bestyrelsen pga fraflytning.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme. Der vælges tre repræsentanter samt en suppleant.
  9. Valg af revisor.

Dette års generalforsamling bliver forhåbentlig den eneste, hvor I selv må sørge for kaffe /the på kanden og kagen dertil. Jeg vil glæde mig til at byde jer velkommen til et fysisk komsammen, lige så snart forholdene er til det.

Jeg håber at se mange af jer på trods af forholdene. Vel mødt;-)

På bestyrelsens vegne - Karina Bundgaard, Formand kreds Bornholm