Hvis du søger mere viden om autisme:

Landsforeningen for autisme, hovedafdelingen: https://www.autismeforening.dk/

Center for autisme: https://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/raadgivning/

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne: http://aspergerforeningen.dk/

 

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med udredning og behandling:

VISO - Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område: https://socialstyrelsen.dk/

Tilbudsportalen, herunder tilsynsrapporter: https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

 

Hvis du har brug for hjælp eller vil klage over fx en afgørelse ved kommunen:

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet: https://www.dukh.dk/

Ankestyrelsen: https://ast.dk/