Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962 af en gruppe forældre i samarbejde med fagfolk.

Det samarbejde kendetegner fortsat foreningen. Landsforeningen Autisme har desuden et samspil med pårørende, brugere, skoler/institutioner, kredse, handicaporganisationer, kommunalpolitikere og Folketinget.

Og et særligt tæt samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen for voksne.

Opbygning

Vi er en demokratisk forening med lokalt valgsystem.

Den øverste ledelse er Landsformand Heidi Thamestrup, de to næstformænd Brian Andersen og Bernd Weibeck – og den øvrige hovedbestyrelse. Disse vælges for en to-årig periode, og de nedsætter de respektive udvalg, politiske retningslinjer og ikke mindst sekretariatet i organisationen.

Landsforeningen Autisme har tæt på 11.000 medlemmer og bidragsydere.
 

Foreningens virke

Landsforeningen Autisme favner bredt indenfor: informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud og medlemsstøtte.

Foreningens politiske arbejde spænder vidt. Fra tilblivelse af love til opfølgning af den aktuelle politiske dagsorden, som berører vores målgruppe. Det er blandt andet inklusion, fleksjob- og førtidspensionsreform, beskæftigelse. 

Gennem artikler, pressemeddelelser, debatindlæg, kampagner, høringsvar, ministermøder og samarbejde med danske handicaporganisationer – følger vi op på aktuelle sager til gavn for vores målgruppe.

Sekretariatet på Banestrøget 19 i Høje Taastrup. Foreningen er landsdækkende med 16 kredse fordelt over hele landet samt en på hver af Færøerne og Grønland.

Målsætning 

Landsforeningen Autisme vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Vi repræsenterer mennesker med autisme; børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

Vi ønsker at støtte og vejlede mennesker med autisme og pårørende til børn, unge og voksne med autisme.

Vi ønsker at virke for oprettelsen af og støtte til nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud til mennesker med autisme. 

Vi vil sikre kvaliteten af tilbud til mennesker med autisme, og at de tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vores målsætning er at skabe de bedste vilkår for alle autistiske mennesker.