Indlæser

Formandens nytårstale 2022

6. jan. 2023

Landsforeningen Autismes formand Brian Andersen ser tilbage på året, der er gået i foreningen, og ser frem mod det arbejde, der venter her i 2023 i sin nytårstale. 

 

Det nye år er nu i gang, og det er tid til at se tilbage på det år, der er gået - og se frem mod noget af alt det, der skal arbejdes med i 2023. 

Det gør Landsforeningen Autismes formand Brian Andersen i sin nytårstale, som du kan se herunder. 

 

 

Du kan også læse formand Brian Andersens nytårstale fra 2022 herunder:

2022 blev et år med forandringer.

Vi sagde næsten farvel til en kedelig ven, som ikke var inviteret, men Covid 19 er nu en del af hverdagen og ikke noget der ændrer hverdagen.

Landsforeningen Autismes 17 kredse rundt om i Danmark lavede igen fysiske arrangementer, og i april var vi samlet over 700 autister, fagfolk og pårørende til vores store SIKON-konference 2022.

Samtidig fortsatte vi med kurser og mange kredsarrangementer online, så flere kan deltage. 

Nu er onlinemøder også en naturlig del af hverdagen i foreningen og både kredsene og hovedbestyrelsen holder onlinemøder på lige fod som de fysiske møder.

Landsforeningen Autisme fik også en ny formand, to nye næstformænd og fire nye medlemmer i Hovedbestyrelsen.

Jeg vil gerne takke Kathe Johansen for det store arbejde, hun har ydet som formand, samt de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer for at have ført Landsforeningen Autisme igennem svære tider.

I hovedbestyrelsen er vi nu klar til et 2023, hvor vi fortsat vil arbejde for alle autister og pårørende. Og der er nok at gå i gang med.

I sin nytårstale ytrede Statsministeren stolthed over ambitionerne i regeringens arbejde for en ny Socialpolitik. Landsforeningen Autisme står klar til at spille ind i det arbejde, så det ikke kun er regeringen, der kan være stolt over resultatet.

Statsministeren og regeringen vil gerne hjælpe de 45.00 unge, der står uden uddannelse eller arbejde.

Landsforeningen Autisme hjælper gerne med løsningsforslag og viden, men vi vil samtidig også holde fokus på alle de autistiske unge og voksne, som lige nu har en uddannelse og gerne vil tage del i samfundet og arbejdsmarkedet.

Vi er nødt til at kigge på de mange udfordringer og uhensigtsmæssigheder der er på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet, som er med til at spænde ben for mange autisters muligheder. 

Vi smider alt for mange kompetencer på gaden, når vi ikke tilbyder de rigtige rammer til alle.

Regeringen mener, at det skal være nemmere at hente arbejdskraft ind, men måske man også lige skal kigge på, om den rent faktisk allerede er i landet.

Måske kan en medarbejder med autisme ikke arbejde 37 timer om ugen, men så kan to autistiske medarbejdere eller medarbejdere med andre udfordringer måske klare 20 timer om ugen hver. Og det vil være min påstand, at de to i mange tilfælde vil præstere noget der minder om en ”almindelig” 37 timers medarbejder. Så dobbelt op på resultater til næsten det samme i løn – det er jo ren Win Win.

Et godt råd herfra til regeringen: Lad os få kigget på alle de bureaukratiske forhindringer, der spærrer for, at autistiske børn, unge og voksne kan tage del i samfundet på lige fod med neurotypiske.

Se autister som ressourcer i stedet for byrder, og invester i mennesker i stedet for at se på dem som problemet. Det er givet godt ud, og det er - udover et bedre levet liv - også en god forretning for samfundet.

Med de ord vil jeg gerne ønske jer alle et fantastisk og lykkebringende år i 2023

 

I 2023 vil vi blandt andet arbejde med:  

  • At byde ind med viden om autisme og forslag til konkrete forbedringer til den nye regering og det nye folketing.
  • At styrke foreningen for både medlemmer og frivillige.

  • At sætte ind på uddannelsesområdet, som halter for autister. Det er ikke kun folkeskolen, men også ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der skal kigges på.

  • At forbedre arbejdsmarkedet, som lige nu glemmer de autister, der står udenfor.

  • At sikre retten til hurtigere udredning for alle dem, der har behov.

  • At øge fokus på de voksne autister, som er senudredt. Der er brug for mere støtte til den enkelte.