Autismeprisen

Siden 2002 har Autismeforeningen uddelt Autismeprisen til en eller flere personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for autismesagen.

 
Autismeprisen blev indstiftet af Autismeforeningen for mere end 20 år siden i forbindelse med foreningens 40-års jubilæum - og blev i det år overrakt Maria Vedel ”for hendes prisværdige og engagerede indsats specielt overfor småbørn med autisme og deres familier.” 

 

Dengang som nu har Autismeprisen altid bestået af et kunstværk fremstillet af en eller flere personer på spektret. I dag består prisen desuden af 10.000 kroner og et diplom.

 
Alle kan nominere en person, en gruppe eller en organisation til Autismeprisen, dog kan prisen kun tildeles personer, der er bosiddende i det område, som foreningen dækker geografisk (dvs. pt. Danmark, Færøerne og Grønland). 

 

 
Efter alle indstillingerne er modtaget, gennemgår Autismeprisudvalget dem og udvælger heriblandt årets nominerede og senere også årets modtager af Autismeprisen. 

 

De nominerede offentliggøres på Autismeforeningens hjemmeside, i Autismebladet (foreningens medlemsblad) og via foreningens sociale medier. 

 

Den officielle overrækkelse af Autismeprisen foregår i forbindelse med den årlige SIKON-konference og er en fast del af velkomsttalen på konferencens første dag. 
Tidligere års vindere af Autismeprisen:

 

2023 Dorthe Hölck 
Dorthe vandt Autismeprisen bl.a. for sit store engagement og sit store arbejde på autismeområdet igennem mange år. 
 
2022 Kirsten Callesen 
I 2022 gik prisen til Kirsten Callesen, som vandt på baggrund af sit store og vigtige arbejde for at udbrede viden om autisme – og i særdeleshed arbejdet for mere forståelse om piger med autisme, samt viden om PDA og belastningsreaktioner. 
 
2021 Monica Lylloff 
I 2021 tildeltes Autismeprisen Monica Lylloff og bevægelsen #enmillionstemmer, som kæmper for alle mennesker med handicap og psykisk sårbarheds rettigheder.

 

2020 SIKON-konferencen blev først udskudt og senere aflyst pga. Corona
 
2019 Line Lea Kunø
Dette års vinder var instruktør og manuskriptforfatter Line Lea Kunø for kortfilmen LØVEMOR med begrundelsen: ”Tusind tak for, at du sætter ord og billeder på en hverdagssituation, som mange forældre til børn med autisme ofte står i.  Du har ramt plet med din fine fortælling og viser med stort overskud, hvordan en svær situation kan løses af en stærk løvemor.”
 
2018 Ellen Valentin Christiansen og Felix Munch
I 2018 vandt Ellen Valentin Christiansen og Felix Munch Autismeprisen. Prisen fik de for deres store og vigtige arbejde med at undersøge, forske og sætte fokus på forældre, der selv har autisme. Det er vigtige skridt at tage for at sikre, at alle autistiske forældre får den støtte og de muligheder, de har brug for.
 
2017 Kirsten Bundgaard 
Prisen gik i 2017 til Kirsten Bundgaard, som var fysioterapeut og konsulent med speciale i ASF og ADHD hos Neuro-Team. Kirsten fik prisen for sit store arbejde med mennesker med autisme.
 
2016 A-Team
A-team modtog i 2016 Autismeprisen for deres arbejde for at flere autistiske mennesker kunne blive fysisk aktive i et ligeværdigt fællesskab.
 
2015 Novo Nordisk
Novo Nordisk modtog i 2015 Autismeprisen for på forbilledlig vis at gå foran i arbejdet med at få mennesker med autisme i beskæftigelse.
 
2014 Lars Aarup Jensen
I 2014 var Lars Aarup Jensen modtager af Autismeprisen med begrundelsen: ”Årets prismodtager holder stædigt fast i, at specialisering er nødvendigt hvis man vil give mennesker med autisme, ordentlige forhold (…). Årets prismodtager har ansat mennesker med autisme - i erkendelse af, at viden om autisme, der kommer indefra, er en nødvendig kompetence på specialområdet (…). Årets prismodtager åbner det ene meget specialiserede tilbud efter det andet - tilbud som mange slet ikke vidste, at der var et behov for (…).” 
 
2013 Louise Egelund Jensen
Louise Egelund Jensen blev modtager af Autismeprisen 2013. Louise modtog prisen for sin evne til på en kærlig, indsigtsfuld og respektfuld måde at kommunikere gode fortællinger om autisme og dermed bygge bro mellem forældre, professionelle og mennesker med autisme. Louise, der er en ivrig foredragsholder, har selv Aspergers Syndrom
 
2012 Ulla Møller-Christensen 
Ulla Møller-Christensengrundlægger af Vejby Bo & Beskæftigelse – et form for brobygning mellem ungdoms- og voksenlivet for unge autister – vandt i 2012 Autismeprisen med begrundelsen: »I en tid, hvor tingene går den forkerte vej, skal der være nogle, som holder fast i at bygge på det, de unge kan, frem for at være negative«.
 
2011 Hanne Frandsen, Spurvetoften
Hanne Frandsen, afdelingsleder på Spurvetoften i Vejle, modtog Autismeprisen i 2011.
 
2010 Jørn Bisgaard
Jørn Bisgaard modtog i 2010 Autismeprisen for sin ekstraordinære indsats, hans mod og vedholdenhed i forbindelse med etablering af Ørting, et bosted for unge med autisme.
 
2009 Birgitte Bjørn Jensen
Birgitte Bjørn Jensen vandt Autismeprisen i 2009 med begrundelsen: “Birgitte er forsynet med en skarp hjerne og pen, og så er hun mor til to drenge på 16 og 12 år med en diagnose. De to ting udnytter Birgitte Bjørn Jensen i et omfattende frivilligt arbejde for at gøre Danmark til et bedre sted at leve for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Indsatsen rækker fra oplæg om inklusion på konferencer, udformning af debatindlæg og høringssvar over kontakt til folketingspolitikere i forbindelse med lovforslag og medvirken ved tilblivelsen af Den Nationale Autismeplan.”