Autismeforeningen

 

Autismeforeningen blev stiftet i 1962 af en gruppe forældre i samarbejde med fagfolk.

Autismeforeningen er nu en forening for alle. Foreningen har et stærkt samspil af autister, pårørende, skoler/institutioner, fagfolk og frivillige i kredsene - samt et godt samarbejde med andre handicaporganisationer, kommunalpolitikere og Folketinget.

Autismeforeningen ændrede i februar 2023 officielt navn fra Landsforeningen Autisme til Autismeforeningen. 

Opbygning

Vi er en demokratisk forening med lokalt valgsystem.

Den øverste ledelse er Landsformand Karina Bundgaard og den øvrige hovedbestyrelse. Disse vælges for en to-årig periode, og deres opgave er at nedsætte de respektive udvalg, politiske retningslinjer og ikke mindst sekretariatet i organisationen.

Autismeforeningen har over 13.000 medlemmer og bidragsydere.
 

Foreningens virke

Autismeforeningen favner bredt indenfor: Informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud og medlemsstøtte.

Foreningens politiske arbejde spænder vidt. Fra tilblivelse af love til opfølgning af den aktuelle, politiske dagsorden, som berører vores målgruppe. Det er blandt andet inklusion, fleksjob- og førtidspensionsreform, beskæftigelse. 

Gennem artikler, pressemeddelelser, debatindlæg, kampagner, høringsvar, ministermøder og samarbejde med danske handicaporganisationer – følger vi op på aktuelle sager til gavn for vores målgruppe. 

Foreningen er landsdækkende med 16 kredse fordelt over hele landet samt en kreds på Grønland.

Målsætning 

Autismeforeningen vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Vi repræsenterer mennesker med autisme: børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

Vi ønsker at støtte og vejlede autister og pårørende til børn, unge og voksne med autisme.

Vi ønsker at virke for oprettelsen af og støtte til nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud til mennesker med autisme. 

Vi vil sikre kvaliteten af tilbud til autister, og sørge for, at de tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vores målsætning er at skabe de bedste vilkår for alle autistiske mennesker.

SIKON

SIKON er Autismeforeningens kursus- og konference-afdeling.
SIKON afholder hele året igennem flere kurser til både forældre, fagfolk og mennesker med autisme. Du kan se kurserne hos SIKON her.

SIKON-konferencen: 

Ud over at holde kurser, står SIKON hvert år bag en stor autismekonference, hvor omkring 800 fagfolk, forældre og mennesker med autisme mødes til to dage med oplæg, debat og udveksling af viden fra autismeområdet.

Læs mere om SIKON-konferencen her. 

 

Højtoft

Det private botilbud Højtofts formål er at tilbyde samarbejde/vejledning og bolig til voksne mennesker med autismespektrumsforstyrrelser. Højtoft er etableret af Autismeforeningen, der står som stifter af Fonden Højtoft.

Besøg Højtoft her. 

 

Autisme- og Aspergerforeningen

Autisme- og Aspergerforeningen er en selvstændig forening for mennesker med en diagnose på spektret eller som anser dem selv for at være på spektret. Andre kan være støttemedlem i foreningen. 

Autismeforeningen og Autisme- og Aspergerforeningen har et tæt samarbejde.

Find Autisme- og Aspergerforeningen på hjemmesiden her. 

Autisme Ungdom 

Autisme Ungdom er en selvstændig forening for unge mellem 13-30 år, som er autister eller er pårørende. Voksne kan være støttemedlemmer af foreningen.

Autismeforeningen og Autisme Ungdom arbejder tæt sammen. 

Besøg Autisme Ungdom her.