Arv, testamente og bårebidrag

 

Du kan støtte Autismeforeningen ved at oprette et testamente, der bestemmer, at Autismeforeningen skal arve efter dig. Hvis du ikke efterlader dig arvinger eller har lavet testamente, går din formue til statskassen efter din død.

 

Autismeforeningen er som humanitær organisation godkendt og fritaget for at betale arveafgift – hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

Alle kan oprette et testamente. Så bestemmer man selv, hvad der skal ske med det, man efterlader sig. Det giver ro i sindet at vide, hvad man vil gøre, og det er en lettelse for de efterladte i en tung situation. De skal ikke belastes af, at skulle træffe beslutninger, som måske ikke er overensstemmelse med din ånd og vilje. I testamentet kan arvebeløbet øremærkes til bestemte ting. Der kan også afsættes et bestemt beløb i form af et legat.

Der er mange formelle regler, der skal overholdes, før et testamente er gyldigt. Autismeforeningen anbefaler derfor, at du kontakter en advokat for at få hjælp til at udfærdige et korrekt testamente, der sikrer, at din formue tilfalder de personer, foreninger eller formål, du har ønsket.

Såfremt du ønsker, at Autismeforeningen skal arve dig helt eller delvist betaler foreningen sagsomkostningerne for oprettelse af testamente. 

Forudsætningen herfor er alene, at testamentet bliver oprettet hos en af Autismeforeningen udpeget advokat.

"Giv penge til Autismeforeningen med et legat"

Det er muligt at give et beløb til Autismeforeningens arbejde med et såkaldt legat i dit testamente. Legatet til foreningen er et fikseret beløb, og ændrer således ikke på, hvem der i øvrigt arver efter dig (du kan læse mere om legater her).

Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser Autismeforeningen.

Du kan oprette legatet, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej. Du kan prøve det helt gratis, lige så mange gange du vil og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

Bårebidrag

Ved bisættelse eller begravelse kan det være afdødes eller nærmeste pårørendes ønske at støtte Autismeforeningen med et bidrag i stedet for blomster. 

Hvis man ønsker at støtte med et bidrag, kan man gøre opmærksom på det i dødsannoncen i avisen. 

Man kan f.eks. skrive: I stedet for blomster bedes man betænke Autismeforeningen: bankkonto 5323 – 0319209, mærket afdødes navn.

Betaler du via homebanking/netbank skal du i feltet: "Meddelelse til modtager" skrive afdødes navn, navn og adresse på nærmeste pårørende samt dit eget navn og adresse.

Autismeforeningen sender herefter et takkebrev til hver bidragsyder samt nærmeste pårørende. 

Af brevet til nærmeste pårørende vil også fremgå navne på alle, der har givet et bidrag samt det totale bidrag.

Testamente

Du kan også støtte Autismeforeningen på langt sigt ved at have os i tankerne, når du skriver dit testamente. Vi har indgået et samarbejde med virksomhederne Dokument 24 og Legaldesk, som gratis vil hjælpe dig med at donere arv til os.

Testamente – her fordeles al arv:

Mange danskere vælger at oprette et testamente, der fordeler al arv. I testamentet kan du vælge at donere hele eller dele af din arv til Autismeforeningen. Du kan således give os noget af din arv og give resten af arven til andre arvinger i testamentet. Testamentet er enkelt at oprette, når du vælger at oprette testamentet hos Dokument 24. Testamentet er gratis, når vi bliver indsat som arving. Du opretter testamentet ved at trykke her.

Legat – her gives kun arv til os:

Nogle danskere vælger at oprette et legat i stedet for et testamente. Når du opretter et legat, giver du Autismeforeningen et beløb af din arv. Legatet kan oprettes uanset, om du har et testamente i forvejen, og du finder vores gratis formular til legater her.

Underskrift af dokumenter:

Testamenter og legater skal skrives under foran notar eller foran to vitterlighedsvidner for at være juridisk gyldige. Du vil modtage yderligere forklaring til underskrift af dokumenterne, når du modtager disse fra Dokument 24 eller Legaldesk.

Autismeforeningen er en godkendt humanitær organisation, og er derfor fritaget for at betale arveafgift - hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

 

Disclaimer: I teksten her en kommerciel virksomhed, som Autismeforeningen samarbejder med omtalt. Vores samarbejdspartnere muliggør Autismeforeningens arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for autister/mennesker med autisme fx ved at deltage i projekter, give økonomisk støtte, stille produkter eller rabat til rådighed for vores medlemmer, annoncere i vores blad osv. At Autismeforeningen har samarbejdspartnere betyder ikke at foreningen anbefaler samarbejdspartneres produkter, metoder, behandlingsformer eller andre ydelser.  
Autismeforeningens hovedbestyrelse vedtog d. 6. marts 2022, at dette skal klargøres, når samarbejdspartnere nævnes, således at der ikke opstår tvivl om foreningens samarbejder.