Dine oplysninger

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Betalingsservice

Ved indmeldelse i foreningen samtykker du i, at foreningen må opbevare dine person- og medlemsoplysnnger
Ved indmeldelse i foreningen samtykker du i, at foreningen må videregive dine person- og medlemsoplysnnger