Q&A om medlemskab i Autismeforeningen

 

Q: Skal begge forældre være medlem eller er det nok, at én er medlem?
A: Det er helt op til din familie at vurdere, hvor mange af familiens medlemmer, I ønsker skal være medlem af Autismeforeningen. Det er dog kun den person, hvis navn står på medlemskabet, som kan gøre brug af foreningens tilbud.  

Q:Skal børn også meldes ind i Autismeforeningen? 
A: Børn under 18 år hører under deres forælder/forældres medlemskab. 

Q:Hvad er Autisme Ungdom?
A: Autisme Ungdom er Autismeforeningens selvstændige ungdomsorganisation. Det er en forening for unge mellem 13-30 år, som enten selv er autister eller har en eller flere nære relationer, der er autister. Det koster 75 kr. om året at være medlem af Autisme Ungdom. Voksne over 30 år, kan være støttemedlemmer uden medlems-rettigheder i Autisme Ungdom. Et medlemskab af Autisme Ungdom er ikke et medlemskab af Autismeforeningen. Vi anbefaler, at man melder sig ind i begge foreninger.  

Læs mere om Autisme Ungdom her.