Tal og undersøgelser 

 

Autismeforeningen laver hvert år flere undersøgelser blandt mennesker med autisme og deres familier. Se her alle undersøgelserne - og find tal fra autismeområdet. 

 

Hvor almindeligt er autisme?

De seneste opgørelser fra Social- og Boligstyrelsen viser, at 65.000 mennesker, svarende til 1,1 procent af befolkningen i Danmark, officielt har en offentligt udredt autismediagnose.
 
Andelen er højere for børn og unge, hvor 2 procent mellem 0 til 17 år har en autismediagnose. En rapport fra Autismeforeningen har vist, at hele 3,4 procent af 16-årige ved udgangen af 2018 havde en autismediagnose. Det er derfor sandsynligt, at en højere andel af hele den samlede danske befolkning har autisme - selvom mange ikke har en diagnose. 
 
Tallene fra offentlige myndigheder og registre, som Social- og Boligstyrelsen og Landspatientregistret, omfatter ikke personer, som kun er modtaget/registreret i privat speciallægeregi. Der skal derfor tages højde for høje mørketal.

 

Nøgletal om Autisme 2023

Rapporten omfatter bl.a. tal for autismediagnoser på landsplan, statistik for autistiske elever med ufrivilligt skolefravær samt tal for autisme og selvmord.

Læs hele rapporten her

Rapport samler forskellige tal for autisme

I samarbejde med HBS Economics har Autismeforeningen fået lavet en ny rapport, som samler tal om autisme fra forskellige områder.

Tallene dækker børneområdet, unge, voksne og det højt specialiserede. 

Læs hele rapporten i linket her. 


Undersøgelser om inklusion i skolen:


Siden 2013 har Autismeforeningen hvert år lavet en inklusionsundersøgelse blandt børn med autisme. Undersøgelsen har haft sin nuværende form siden 2016.

Undersøgelsen skal give et indblik i, hvordan det ser ud for autistiske skolebørn i folkeskolen, på specialskoler og i specialklasser. 

 • Inklusionsundersøgelsen oktober 2023

​I 2023 havde inklusionsundersøgelsen fokus på ufrivilligt skolefravær samt ventetid på støtte i skolen og ventetiden på en udredning. 

Se hele rapporten om inklusionsundersøgelsen 2023 her. 

 • Inklusionsundersøgelsen oktober 2022

I 2022 havde undersøgelsen fokus på udviklingen i ufrivilligt skolefravær, samt mistrivsel og mangel på støtte i skolen. 

Se analysen af Inklusionsundersøgelsen 2022 her. 

 • Inklusionsundersøgelsen august 2021 

​I 2021 havde undersøgelsen særligt fokus på corona-nedlukningens betydning for ufrivilligt skolefravær (tidligere kendt som skolevægring). 

Se analysen af Inklusionsundersøgelsen 2021 her. 

 • Inklusionsundersøgelsen marts 2019 

I 2019 havde undersøgelsen særligt fokus på de børn, der har skolevægring i lange perioder. 

Se analysen af Inklusionsundersøgelsen 2019 her. .  

 • Inklusionsundersøgelsen marts 2018 

I 2018 havde undersøgelsen særligt fokus på skolevægring hos børnene. 

Se en analyse af Inklusionsundersøgelsen 2018 her.

 • Inklusionsundersøgelsen februar 2017 

I 2017 var der særligt fokus på viden om autisme hos lærere og pædagoger i skolerne, i undersøgelsen.  

Se en analyse af Inklusionsundersøgelsen 2017 her.

 • Inklusionsundersøgelsen februar 2016

Hvert år laver Autismeforeningen en inklusionsundersøgelse blandt børn med autisme. Undersøgelsen skal give et indblik i, hvordan det ser ud for autistiske skolebørn i folkeskolen, på specialskoler og i specialklasser.


Undersøgelser blandt forældre til børn med autisme: 
 

 • Forældreundersøgelsen september 2019 

Hvert år laver Autismeforeningen en forældreundersøgelse blandt forældre til børn med autisme. Undersøgelsen skal være med til at vise, hvordan forældrene har det - og hvordan deres liv ser ud. 

I 2019 var der særligt fokus på, om forældrene kender deres rettigheder, og hvor mange der ender med at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen. 

Se hele undersøgelsen fra 2019 her. 

 • Forældreundersøgelsen september 2018

Hvert år laver Autismeforeningen en forældreundersøgelse blandt forældre til børn med autisme. Undersøgelsen skal være med til at vise, hvordan forældrene har det - og hvordan deres liv ser ud. 

I 2018 var der særligt fokus på, at mange forældre til børn med autisme er særligt sårbare og stressede på grund af mødet med det offentlige og en presset hverdag.

Se hele undersøgelsen fra 2018 her. 

 • Forældreundersøgelsen juni 2017 

Hvert år laver Autismeforeningen en forældreundersøgelse - også kaldet Sårbarhedsundersøgelsen - blandt forældre til børn med autisme. Undersøgelsen er med til at give et indblik i forældrenes hverdag og mødet med det offentlige.  

I 2017 var der særligt fokus på, forældrenes samarbejde med det offentlige, og hvordan en presset hverdag påvirker forældrenes netværk, arbejdssituation og familielivet.

Se en analyse af Forældreundersøgelsen 2017 her. 


Undersøgelse af beskæftigelse og forsørgelsegrundlag for mennesker med autisme: 

 • Levevilkårsundersøgelse for mennesker med autisme 2019

Autismeforeningen lavede i 2019 en ny undersøgelse af levevilkåret for voksne med autisme, for at se på udviklingen siden 2016. 

Undersøgelsen giver et billede af, hvordan det ser ud for voksne med autisme på arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse. 

Se en analyse af undersøgelsen her. 

 • Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme 2016

Autismeforeningens samarbejdspartner Det Nationale Autismeinstitut lavede i 2016 en undersøgelse af forsørgelsesgrundlaget for voksne med autisme. 

Undersøgelsen giver et billede af, hvordan det ser ud for voksne med autisme på arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse. 

Se en analyse af undersøgelsen her.