Socialrådgiver

 

Kontakt til socialrådgiveren

Medlemmer af Autismeforeningen kan få rådgivning af Autismeforeningens socialrådgiver Charlotte Nielsen. Dette foregår indledningsvis via henvendelse på mail. Der er ikke mulighed for personligt fremmøde.


Socialrådgiveren får rigtig mange henvendelser, så der må desværre påregnes ventetid på svar.

For at alle kan få mest muligt ud af den ene socialrådgiver, vi har ansat, opfordrer vi medlemmerne til at prøve at finde svar i socialrådgiverens artikelsamling, inden der tages kontakt. Artikelsamlingen bliver løbende opdateret og udbygget.
Du finder socialrådgiverens artikelsamling her Temaartikler - Autismeforeningen


Finder du ikke det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte socialrådgiveren på:

Socialraadgiver@autismeforening.dk

- Husk at skrive dit medlemsnummer i din mail.

Du behøver ikke skrive en hel masse - men skriv gerne kort, hvad det handler om.
Hvis du ønsker at blive ringet op, skriver du det i mailen (husk også at skrive dit telefonnummer) - så vender Charlotte tilbage med info om dato og tidspunkt for jeres telefonaftale.

Aftalte opkald vil typisk være i tidsrummet kl. 8-14 og der afsættes 30 min til hvert opkald.

Vi håber på jeres tålmodighed og lover at alle henvendelser besvares hurtigst muligt. Det vil fremgå af det automatiske mailsvar fra socialrådgiveren, hvad den aktuelle forventede svartid er.

Obs: 
Der findes ikke særlige rettigheder for personer med autisme, alle mennesker er omfattet af de samme generelle rettigheder. Der kan være muligheder i lovgivningen for hjælp og støtte. I rådgivningen kan du få hjælp til at tydeliggøre en funktionsnedsættelse på en autismespecifik måde. 

 

Er du fagperson

Autismeforeningen ønsker at understøtte det gode samarbejde med de fagpersoner, der måtte være omkring personen på autismespektret. Som en service til vores medlemmer tilbyder vi derfor sparring til fagpersoner og information om autismeprofilen.

Er du fagperson, kan du således kontakte Charlotte og aftale en tid for samtale.

 

Det kan vi tilbyde

Der kan ydes overordnet og generel rådgivning og vejledning i forhold til lovgivningen. Du kan også få sparring i forhold til din konkrete sag.

Udgangspunktet er den sociale lovgivning, men rådgivningen får spørgsmål indenfor alle livets områder. Hjælpen kan også bestå af forslag til, hvor du kan søge mere information, hvis ikke det er muligt at besvare dit spørgsmål fyldestgørende.

Det er endvidere muligt at få information om autismeprofilen i rådgivningen.

Hjælp til selvhjælp findes i en række aktuelle artikler fra socialrådgiveren lige her: Artikler fra Autismeforeningens socialrådgiver - Autismeforeningen

Det kan vi desværre ikke tilbyde

Autismeforeningen kan desværre ikke tilbyde at gå ind i konkrete sager overfor kommunen eller andre myndigheder.

Vi kan ikke tilbyde at hjælpe med at skrive f.eks. ansøgninger og klager. Der kan være mulighed for bisidder i din lokale kreds, dertil skal du kontakte din kreds for mere information.

Autismeforeningen kan ikke anbefale konkrete aktører (fx psykologer, psykiatere, skoler, botilbud osv.). Dette ville kræve at Autismeforeningen havde indgående kendskab til aktørens metoder, tilgang og viden om autisme. En sådan indsigt er aktuelt ikke muligt at opnå.

 

Indsamling af data

Autismeforeningen optager ikke notat af samtaler og vi gemmer heller ikke mails. I rådgivningen registreres dog information om bl.a.:

  • Hvem henvender sig? (fx person på autismespektret, forældre, fagperson)
  • Hvilken kommune/kreds?
  • Temaet som henvendelsen omhandler (fx tabt arbejdsfortjeneste, botilbud, retssikkerhed)

Der registreres ingen personhenførbare oplysninger.

Med registreringen ønsker vi at skabe mere viden om, hvad der optager vores medlemmer og få mulighed for at kunne fremvise tal i forhold til konkrete problemstillinger.