Socialrådgiver

 

Medlemmer af Autismeforeningen har mulighed for at benytte rådgivningen ved vores socialrådgiver Charlotte Nielsen. Dette kan foregå via mail eller telefon (evt. onlinemøde). Der er ikke mulighed for personligt fremmøde.

Du kan ringe til socialrådgiver Charlotte på disse tidspunkter, hav gerne dit medlemsnummer klar:

Mandag til torsdag kl. 10-12

Tlf. 61 28 45 77

Du kan også skrive en mail til: socialraadgiver@autismeforening.dk

Det er muligt at aftale at blive ringet op. Dertil kan man sende en mail. Man behøver ikke skrive en hel masse, men skriv gerne kort hvad det handler om – husk at skrive dit medlemsnummer og telefonnummer. Aftalte opkald vil typisk ligget i tidsrummet kl.  8-10 og kl. 13-14. Telefontiden kl. 10-12 prioriteres til at medlemmer kan ringe ind.

Der er mange opkald til socialrådgivningen, så der kan være ventetid. Vi håber på jeres tålmodighed.

Det kan vi tilbyde

Der kan ydes overordnet råd og vejledning i forhold til lovgivning og sparring omkring din konkrete sag.

Det vil overvejende være den sociale lovgivning, men kan også bevæge sig lidt ind over andre områder. Hjælpen kan også bestå af forslag til, hvor man kan søge mere information, hvis ikke det er muligt at besvare spørgsmålet.

Det er også muligt at få information om autismeprofilen i rådgivningen.

Det kan vi desværre ikke tilbyde

Autismeforeningen kan desværre ikke tilbyde at gå ind i konkrete sager eller hjælpe med at skrive f.eks. ansøgninger og klager. Der kan være mulighed for bisidder i din lokale kreds, dertil skal du kontakte din kreds for mere information.

Autismeforeningen har ikke mulighed for at anbefale konkrete udbydere på forskellige områder (fx psykologer, psykiater, skoler, botilbud osv.)

Er du fagperson

Autismeforeningen ønsker at understøtte det gode samarbejde med de fagpersoner, der måtte være omkring personen på spektret. Som en service til vores medlemmer tilbyder vi derfor sparring til fagpersoner og information om autismeprofilen.

Er du fagperson, kan du derfor skrive en mail og aftale en tid for samtale.

Indsamling af data

Vi optager ikke notat af samtaler, og vi gemmer heller ikke mails. Vi registrerer dog information om bl.a.:

  • Hvem henvender sig? (fx person på spektret, forælder, fagperson)
  • Hvilken kommune/kreds?
  • Temaet som henvendelsen omhandler (fx tabt arbejdsfortjeneste, botilbud, retssikkerhed)

Der registreres altså ingen personfølsomme oplysninger.

Med registreringen ønsker vi at skabe mere viden om, hvad der optager vores medlemmer og få mulighed for at kunne fremvise tal i forhold til konkrete problemstillinger.