Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er Autismeforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer, der er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede.

Repræsentantskabsmødet holdes en gang årligt, den sidste weekend i oktober. Alle medlemmer af Autismeforeningen er valgbare til Repræsentantskabet. Valg til Repræsentantskabet forgår i Autismeforeningens kredse på kredsens årlige generalforsamling.

Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for Autismeforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Læs forretningsorden for repræsentantskabet her

Repræsentantskabet sammensættes således:

 • Hver kreds vælger på kredsens generalforsamling 3 repræsentanter og op til 3 suppleanter.
  Valget skal ske i overensstemmelse med kredsens vedtægter og skal fremgå af referatet fra
  deres generalforsamling.
 • Kreds Grønland vælger 1 repræsentant og 1 suppleant.
 • Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne vælger 1 repræsentant og 1 suppleant.
 • Autisme Ungdom kan deltage med 2 personer med observatørstatus og med taleret.
 • Repræsentanter vælges for 1 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Begge kan genvælges.
 • Den til enhver tid siddende landsformand for Autismeforeningen er medlem af repræsentantskabet.
 • Alle valgte til Hovedbestyrelsen er tillige medlemmer af Repræsentantskabet.

Nedenfor kan du se beretninger og referater fra Repræsentantskabet.

Årsberetninger kan findes her

Referater:​


Vedtægter

Autismeforeningens vedtægter er revideret i februar 2023 på baggrund af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2023.   

Se foreningens vedtægter her. 

Se foreningens indsamlingsregnskab i linket her.