Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er Autismeforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer, der er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede.

Repræsentantskabsmødet holdes en gang årligt, den sidste weekend i oktober. Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme er valgbare til Repræsentantskabet. Valg til Repræsentantskabet forgår i Landsforeningen Autismes kredse på kredsens årlige generalforsamling.

Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Læs forretningsorden for repræsentantskabet her

Repræsentantskabet sammensættes således:

  • Hver kreds vælger tre repræsentanter og en suppleant, blandt sine egne medlemmer. 
  • Færøerne og Grønland vælger hver et medlem. 
  • Den til enhver tid siddende Landsformand for Landsforeningen Autisme er medlem af Repræsentantskabet. 
  • Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer til at udgøre foreningens hovedbestyrelse, disse er obligatoriske medlemmer af Repræsentantskabet.  

Nedenfor kan du se beretninger og referater fra Repræsentantskabet.

Årsberetninger kan findes her

Referater:


Vedtægter

Landsforeningen Autismes vedtægter er revideret i februar 2023 på baggrund af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2023.   

Se foreningens vedtægter her.