Indlæser

Tvinds “Nødvendige Seminarium” har karisma på skoleskemaet

31. okt. 2017

Anden del af DR’s dokumentar ”Afsløret – Tvinds nye imperium” tirsdag den 31. oktober har fokus på pædagogikken på Tvindkoncernens opholdssteder. For Landsforeningen Autisme er det bekymrende, at Tvind selv uddanner lærere på deres “Nødvendige Seminarium”, og at ingen ved, hvad de alternative fag som karisma og selvforsyning, indeholder.

 

Undervisning i karisma, selvforsyning og verdenshistorie – og frivilligt arbejde som lærer rundt om i verden. Sådan ser en del af uddannelsesplanen ud på Tvinds egen læreruddannelse – ”Det Nødvendige Seminarium”, hvor mange af deres medarbejdere er uddannet. 

I andet afsnit af DR-dokumentaren ”Afsløret – Tvinds nye imperium” tirsdag den 31. oktober kl. 20.45, sætter DR fokus på Tvinds 35 opholdssteder. Men også på de opgaver Tvind får fra kommunerne og den manglende specialisering, der kendetegner udførelsen af dem. 

Det bekymrer Landsforeningen Autismes formand Heidi Thamestrup, hun understreger, at stederne ikke har den viden og forståelse, der skal til for at støtte unge med autisme. Heidi mener, at kommunernes tiltagende afspecialisering og fokus på omkostninger fremfor på indhold og pædagogik, tiltrækker ukvalificerede aktører.

”Når kommunerne tager ansvaret for unge med autisme, så skal de sørge for at kvaliteten er i orden. Det er den ikke nu! Vi hører om sager, hvor autistiske unge er blevet afstraffet kollektivt for noget andre har gjort, uden at de forstår hvorfor. Og vi hører om unge, hvis nærmeste kontaktperson er et menneske, der arbejder kortvarigt og frivilligt på skolerne, og som ikke taler dansk. Vi ved, at Tvinds medarbejdere ikke har de nødvendige kompetencer til at varetage behovene hos unge med autisme, den viden bliver kun understreget, når man læser Tvinds læreruddannelses indhold. Alternative fag som; karisma var muligvis kvalificerende i 70’erne, men nu er målgruppen en anden. Autistiske unge har som udgangspunkt brug for lærere der kan noget faktuelt og meget mere konkret,” siger Heidi Thamestrup.

Hun har snakket med pædagoger og lærere, som kommer fra Tvinds seminarium. Hun oplever, at selvom de længe har haft unge autister anbragt på skolerne, så mangler der basal grundlæggende viden om det komplekse neurologiske handicap og om pædagogik generelt.


Det Nødvendige Seminarium

’Det Nødvendige Seminarium’ er Tvinds egen 3-årige uddannelse. Tvind beskriver, at uddannelsen fører til en bachelor i pædagogik, og at lærerne hjælper til at skabe “hele verdensborgere”. 

”DNS (Det Nødvendige Seminarium) tilbyder enestående muligheder i forhold til at konfrontere nogle af vor tids nødvendigheder med aktion og i solidaritet med de fattige i vores verden. Seminariets program indeholder træning af essentielle færdigheder og træning i at leve et meningsfuldt liv i det 21. århundrede,” skriver Tvind om uddannelsen på deres hjemmeside.    

De tre år på uddannelsen er delt op i Det Internationale Praksisfelt, Det Europæiske Praksisfelt og Skolepraksisfeltet. Undervejs i uddannelsen skal de studerende på flere praktikophold i blandt andet Afrika, hvor de skal bo, leve og arbejde frivilligt for at træne deres forståelse af den globale virkelighed. Desuden har de fag som: karisma, selvforsyning, sociologi, verdenshistorie og ”at gøre det, du finder rigtigst at gøre”. 

Uddannelsen er ikke godkendt af Undervisningsministeriet, men den indgår dog på Undervisningsministeriets Uddannelsesguide som en læreruddannelse. 

Knud Aarup, der er formand for Socialpolitisk Forum og tidligere direktør i Socialstyrelsen, ser meget alvorligt på uddannelsen. Han mener, den opdrager de studerende ind i Tvinds lære, uden at give dem den faglighed, der er brug for på specialiserede opholdssteder. 

”Det er rigtig grimt det her. Det er først og fremmest en menighedsuddannelse. Den giver ikke den faglighed, der er brug for til at arbejde med børn og unge med komplekse udfordringer. Det er dybt problematisk! Børn og unge med autisme har brug for pædagogisk faglighed og støtte til at sikre dem en god hverdag og fremtid,” siger han.

Han undrer sig samtidig over, at uddannelsen må kaldes en bachelor i et EU land. En akkreditering fra et universitet i Mozambique i Afrika tæller ikke som kvalitetsstempel. 

"Mozambique er et gennemkorrupt land og sådan en godkendelse kan man bare betale for. Uddannelsen kan ikke bruges i forhold til børn og unge med svære traumer eller kognitive udfordringer, og derfor får de uddannede sandsynligvis kun beskæftigelse i Tvind-koncernen," siger han. 


Autisme kræver specialisering

I Landsforeningen Autisme har formand Heidi Thamestrup den seneste uge fået henvendelser fra flere forældre, pårørende og voksne med autisme, som har oplevelser fra Tvinds opholdssteder. En ung mand fortæller, at hans autistiske bror er arbejdsmand og stik-i-rend dreng for håndværkere, der bygger lejligheder på opholdsstedet. Han får ikke den støtte han har brug for, og han har ændre adfærd fra at være glad og udadvendt til at være slukket i øjnene.

”Vi hører lige nu fra mange forældre og pårørende at deres anbragte unge ikke har det godt på opholdsstederne. Mange af dem bliver ikke mødt med viden, respekt og forståelse, men med krav om fleksibilitet de ikke kan honorere. Kommunerne er nødt til at finde andre parametre end “billigst muligt” når de anbringer unge med komplekse handicap som autisme,” siger Heidi Thamestrup. 

SE andet afsnit af DR-dokumentaren om Tvind på DRTV her.