Indlæser

Politikere i kamp for STU

11. jun. 2018

Et flertal af politikere på Christiansborg vil skabe bedre forhold for unge på STU og gøre reglerne gennemsigtige. Ifølge Landsforeningen Autisme er det vigtigste, at autistiske unge får frit valg til uddannelsesstederne og adgang til overbygning.

 

Da evalueringen af den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU, udkom i efteråret 2017, afslørede rapporten, at der er store forskelle på de kommunale og de private STU-udbydere.

Siden har der været fokus på, at der ingen kontrol er med kvaliteten af STU-tilbud, og mange familier oplever, at kvaliteten er for dårlig. Unge der bor i en kommune, der ikke prioriterer unge med handicap, risikerer at få tilbudt et STU-forløb, der kun på papiret er ’særligt tilrettelagt’.

LÆS hele evalueringen fra 2017 HER.

På baggrund af evalueringsrapporten er et flertal af politikere i undervisningsudvalget gået sammen om at kræve en forbedring af STU uddannelsen. Derfor er undervisningsminister Merete Riisager nu blevet pålagt at indkalde til forhandlinger på området.

STU-flertallet uden om regeringen og Undervisningsministeren består af: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Flertal vil have tydeligere regler og sikre kvaliteten

I en beretning skriver udvalget til ministeren, at man generelt anser STU som en succes, men samtidig peger de på, at der er problemer, som skal løses.

LÆS mere i undervisningsudvalgets beretning til ministeren HER.

Udvalget finder det problematisk, at forældre og unge ikke kan overskue og gennemskue regler og rettigheder, og at der i kommunerne er meget store forskelle på, hvordan man forvalter forpligtigelsen til at tilbyde STU. Udvalget mener herudover, at der er store forskelle i kvaliteten, og at usikkerheden om hvad den unge skal efter STU, kan afhjælpes ved at STU’en får en overbygning.

Ved de kommende forhandlinger skal det drøftes, hvordan man sikrer en mere ensartet og god kvalitet af STU-tilbud, og hvordan man bedst hjælper de unge videre efter uddannelsen. Tidligere på året udtrykte samme politikere bekymring over, at de unge ikke selv kan vælge deres uddannelse.

En af politikerne bag ønsket om forbedringer er Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, som mener at kvaliteten af STU-tilbud skal sikres.

”Hvis du kigger rundt i dag, så har vi ikke et skoletilbud eller et socialt tilbud, uden at der er en sikring af den kvalitet, vi nu ønsker, der skal være. Der er intet sket på det her område,” siger han til Politiken.

LÆS artiklen i Politiken HER.

Unge med autisme skal have frit valg

I Landsforeningen Autisme er formand Heidi Thamestrup glad for, at et flertal af politikerne vil forbedre STU’en. Ifølge hende bør politikerne sikre frit valg af STU-tilbud og sikre kvaliteten ved at oprette et uvildigt tilsyn med tilbuddene.

LÆS mere om unge med autisme og STU i vores artikel HER.

”Alle andre unge kan selv vælge den uddannelse, de har lyst til, hvis den matcher deres gennemsnit. Det skal unge med handicappede også have ret til. STU’en blev netop en individuelt tilrettelagt uddannelse, for at unge med handicap kunne samle op på færdigheder, de ikke havde lært i grundskolen, og for at de kunne følge interesser, der motiverede dem og skabte flow, udvikling og trivsel. Mange kommuner har misforstået ideen med STU, de tror, de unge skal passes og aktiveres, det er alt alt for uambitiøst,” siger Heidi Thamestrup.

Evalueringen af STU fra sidste efterår viser, at de unge ikke selv bliver hørt ift. valg af STU i over en tredjedel af de 98 kommuner. Til Landsforeningen Autisme fortæller de unge og deres forældre ofte, at deres kommune kun tilbyder en STU; kommunens eget tilbud. Hvis den unge ønsker et privat tilbud eller et tilbud i en nabokommune, siger kommunerne nej. Også selv om tilbuddet matcher den unges ønsker for aktivitet og læring meget bedre, end det tilbud kommunen selv udbyder.

Tilsyn med STU

Heidi Thamestrup deler politikernes bekymring over, at der i dag ikke er regler, der sikrer kvaliteten i et STU-tilbud. Samtidig understreger hun, at politikerne skal sørge for, at kommunerne overholder bestemmelserne om, at uddannelsen skal tilrettelægges individuelt for den enkelte unge.

”Vi oplever at kommunerne løser opgaven med STU’en ved at oprette tilbud uden ambitioner. For mange unge er en STU den eneste mulighed for uddannelse efter grundskolen, derfor burde kommunerne se STU’erne som en mulighed for at klæde de unge rigtigt godt på til deres voksenliv – i stedet for at spise dem af med discount-modeller. Hvis de unge havde “frit valg” i mellem de forskellige STU-udbydere, ville vi hurtigt få lukket de dårlige tilbud, men sådan er det ikke, og derfor er et uvildigt tilsyn nødvendigt,” siger Heidi Thamestrup.

Ministeren siger nej til forbedringer

Et mindretal i undervisningsudvalget – Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance – mener ikke, at der er grund til forbedringer på STU-området. De følger undervisningsminister Merete Riisagers udsagn om, at STU’erne er en succes, og at hun ikke ser grund til forbedringer.

Med et flertal imod sig åbner Venstres uddannelsesordfører Anni Matthiesen alligevel op for, at man gerne vil være med til at kigge på kvaliteten af STU – og på om reglerne på området fungerer optimalt.

”Nu hvor der er et flertal for, at vi skal tage fat på den her opgave, så synes jeg, det er nærliggende, at vi kigger på de to områder,” siger hun til Politiken.


Regeringens tiltag:

Regeringen har taget mindre tiltag på STU-området. Det gælder blandt andet et best practice-katalog og en STU-portal til brugere for at synliggøre STU-tilbud.