Indlæser

Landsforeningen Autisme foreslår handlingsplan på job til autister

29. maj. 2019

Landsforeningens Autisme opfordrer alle valgkamps-parate politikere til, at gribe stafetten og skabe arbejdspladser til autistiske mennesker. Foreningen peger på 5 helt konkrete forslag, som en handlingsplan skal indeholde. Læs dem her.

Ni ud af ti med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Autister er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i den rundspørge Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut i 2016 lavede om beskæftigelse. Rundspørgen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens hele 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Det er årsagen til at Landsforeningen Autisme foreslår en handlingsplan for beskæftigelse.

Se mere om autismeområdet til Folketingsvalget 2019 her. 

”Autistiske mennesker, kan og vil arbejde, men de får ikke muligheden. Det er ødelæggende. Der er så meget anerkendelse i at være noget værd på en arbejdsplads og så meget værdighed forbundet med at kunne forsørge sig selv. Mange autister føler sig ekskluderede fra arbejdsmarkedet allerede før de har fået lov til at vise hvad de har af kompetencer. Det er en skam - for det er relativ simpel støtte, der adskiller dem fra kunne passe et arbejde på ordinære vilkår” siger Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme.

Landsforeningen Autismes 5 forslag til bedre beskæftigelse er:

Indfør permanente 24/7 mentorordninger

Mentorordninger skal være permanente og følge enkelte med autisme både hjemme og på jobbet. Virksomheder og kollegaer skal kunne trække på mentorens viden. Mentorerne skal være til rådighed, når udfordringer opstår. Det gør de ikke kun tirsdage imellem kl. 9-15. Ved at gøre mentorordningerne til et permanent tilbud, skaber man kontinuitet og stabilitet i hverdagen hos personer med autisme. Det giver fodfæste og gode forudsætninger for, at personer med autisme kan få og fastholde job.

Alle kommuner skal forpligtes til at bruge viden fra VISO om autisme og beskæftigelse

Alle kommuner kan i dag få gratis viden om autisme og beskæftigelse fra VISO: den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen. Kommunerne skal være forpligtet til at søge og bruge den viden til at skabe meningsfulde beskæftigelsesforløb for ledige med autisme.

Indfør en handicapbonus for virksomheder, der ansætter personer med autisme

Virksomheder, der ansætter personer med autisme og opretter fleksjob skal have en økonomisk bonus for hver person, de ansætter. Der er brug for økonomiske incitamenter, der kan få virksomhederne til at indse hvor meget potentiale, der er i at ansætte mennesker med autisme.
Bonussen skal fungere sådan, at virksomheder, der ikke ansætter personer med autisme, skal betale ind til en pulje, som finansierer bonussen til de virksomheder, der ansætter personer med autisme. Bonussen skal udløses, når en virksomhed har haft en person med autisme ansat i 6 måneder - uanset om det er ordinært job eller fleksjob.

Sociale klausuler på fleksjob og ordinær ansættelse af personer med autisme

Alle virksomheder, der udfører arbejde eller projekter for kommuner, regioner eller staten, skal være omfattet af en social klausul, der forpligter dem til at oprette fleksjob og ansætte personer med autisme. Det vil skabe incitament for flere job og fleksjob til autistiske mennesker.
Mange autister, der er tilkendt fleksjob, er arbejdsløse, fordi der ikke er fleks-job nok. Ligesom mange autister, der ønsker ordinær beskæftigelse også går arbejdsløse. Det skal være nemmere for virksomhederne at oprette autismevenlige job og fleksjob. Og der er brug for incitamenter til at oprette stillinger til mennesker, der har brug for støtte på arbejdsmarkedet.  

Hjælpemidler skal følge den enkelte

Handicaphjælpemidler skal følge det enkelte menneske med autisme og udleveres af kommunen, i stedet for, at man som i dag skal søge nye hjælpemidler, når ens livssituation ændrer sig, fx når man får et arbejde. Samtidig skal det være nemmere og hurtigere at få godkendt hjælpemidler.
Det vil skabe stabilitet og ro i hverdagen, og sikre at mennesker med autisme kan arbejde fra dag ét frem for at skulle vente i månedsvis for at få gen-godkendt de hjælpemidler, de allerede bruger.

” Arbejdsidentitet og mulighed for at kunne forsørge sig selv er vigtige beskyttende faktorer i et voksenliv, og derfor skal ingen sorteres ud af arbejdsfællesskabet, hvis de kan arbejde. I Danmark mangler vi stadig at forstå værdien af autistiske ressourcer på arbejdsmarkedet. Der er for lidt viden om autisme og anerkendelse af, at autistiske mennesker har potentiale. Vi vil vende udviklingen, så flere autister kan komme i job, ” Siger Heidi Thamestrup

Landsforeningen Autisme har sendt de fem konkrete forslag til samtlige politikere, der i dag er valgt til folketinget. Foreningen opfordrer også alle deres lokale afdelinger til at sende forslagene til deres lokale folketingskandidater.