Indlæser

Landsforeningen Autisme og 29 andre organisationer vil sikre mere støtte til pårørende

20. nov. 2019

Mange pårørende til mennesker med autisme og andre handicap er pressede i hverdagen. I stedet for at kunne være sammen som familie, så må mange agere jurister, hjælpere og socialrådgivere. Det vil Landsforeningen Autisme og 29 andre organisationer gøre op med.

 

Flere og flere forældre hjemmeskoler deres børn, fordi skolen ikke kan inkludere barnet ordenligt – og mange unge med autisme magter ikke den svære kommunikation med kommunen om deres behov, så mor og far må agere hjemmevejleder og socialrådgiver. Som familier med autisme inde på livet går alt for meget af tiden og energien med at få styr på sagsbehandling og gå til møder med myndigheder – i stedet for at kunne have gode timer med hinanden. 

Derfor går Landsforeningen Autisme og 29 andre organisationer nu sammen om 5 principper, der skal sikre mere støtte til pårørende, så de får mere overskud i hverdagen, og mere tid til relationerne og til at være en familie.

Noget af det, der fylder meget er de konstante besparelser på handicapområdet, som lige nu igen gennemføres i mange kommuner. Besparelserne betyder, at flere børn, unge og voksne med autisme mister deres støtte eller mister deres skoletilbud og botilbud. Det betyder, at autister og deres pårørende står alene tilbage med ansvaret, og mange forældre træder til at hjælpe deres barn med klager, sagsbehandling og møder.

”I Landsforeningen Autisme hører vi hver dag fra pårørende, som har brug for råd og hjælp, og som mødes af en lukket dør i kommunen. Mange får ikke den hjælp, de har brug for, og som er nødvendig i deres hverdag. Det sætter handicappede mennesker og deres pårørende i uværdige situationer og tager fokus fra familierelationen. Autistiske mennesker har også krav på at have en far og en mor - deres familierelationer skal ikke være nødt til at fungere som handicaphjælpere og jurister,” siger Heidi Thamestrup, landsformand i Landsforeningen Autisme.

Flere af Landsforeningen Autismes egne undersøgelser viser, at besparelser og mangel på støtte rammer både mennesker med autisme og deres familier – og det betyder ofte ændringer i det sociale liv og arbejdslivet.

Se Landsforeningen Autismes seneste forældreundersøgelse her.

Vilkårene skal forbedres

Landsforeningen Autisme og de 29 andre forskellige organisationer er gået sammen om 5 principper, der skal forbedre vilkårene for alle pårørende med initiativer inden for det sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmæssige område.

De 5 principper er:

  1. Pårørendes retsstilling skal styrkes
  2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres
  3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes
  4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges
  5. Pårørende skal sikre en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv

For landsformand Heidi Thamestrup er det vigtigt at understrege, at retssikkerheden og støtte til mennesker med autisme og deres pårørende skal sikres – og at det er vigtigt, at politikerne husker og hjælper hele familien.

”Politikerne må sætte ind og sikre ordentlig retssikkerhed og hjælp til alle familier til mennesker med handicap. Det kan ikke være rigtigt, at fordi man har autisme, så har man ikke de samme familierelationer, som alle andre. Forældre og søskende skal have mulighed for at være familie fremfor hjælpere, og de skal have mulighed for et familieliv med gode oplevelser sammen med den de elsker,” siger Heidi Thamestrup.

Læs mere i artiklen hos Kristeligt-Dagblad her.