Indlæser

Mange fejl i sagsbehandlingen kalder på lovændringer

18. mar. 2019


En ny opgørelse fra Børne- og Socialministeriet viser, at alt for mange sager fortsat bliver omgjort, når Ankestyrelsen behandler klager over kommunernes afgørelser på børne- og voksenhandicapområdet.

 

De seneste tre år har Børne- og Socialminister Mai Mercado offentliggjort et danmarkskort med tal for, hvor mange klagesager hver kommune får omgjort i Ankestyrelsen.

Nyeste tal fra 2018 viser, at der på voksen-handicapområdet er tale om en markant stigning i antallet af fejl i sagerne. Fra 21 % omgjorte klagesager i 2017 til hele 32 % i 2018. For netop voksne med autisme rammer den udvikling de mennesker, der i forvejen er sårbare og har brug for støtte.

Se danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet her.  

Landsformand i Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup understreger, at det er meget alvorligt, at kommunerne ikke har hverken vilje eller viden til at hjælpe voksne borgere med autisme.

”Det er bekymrende, at kommunerne sløser mere og mere med sager, der vedrører handicappede voksne. Det går ud over dem, der har det sværest og som ikke selv kan klage. Vi ved, at der er kæmpestore mørketal, for mange autister får afslag med klagevejledning, som de hverken er i stand til at forstå eller til at handle på. De er afskåret fra den retssikkerhed, som vi tror, alle har i Danmark”, siger hun.

Læs vores artikel om omgørelsestallene fra 2017. 

Fejl i halvdelen af børnehandicap-sager

På børnehandicapområdet bliver tæt på halvdelen, 47 %, af alle sager omgjort, når forældrene klager over kommunernes afgørelser til ankestyrelsen. I 2017 blev 52 % af sagerne omgjort.

På trods af et lille fald er tallene fortsat voldsomt høje, og det bekymrer Landsforeningen Autisme.

Se danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet her.

”Alarmerende at tallene er så høje, særligt fordi ministeren klart har sagt at fejlprocenten skulle ned. Og ja, tallet bliver mindre, men med denne fart når vi først en acceptabel fejlprocent i det næste århundrede,” siger Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme.


Ikke godt nok ifølge ministeren

For Børne- og Socialminister Mai Mercado viser de nye tal fra 2018, at der stadig bliver omgjort alt for mange sager, og hun har ifølge en pressemeddelelse igangsat initiativer, der skal forbedre sagsbehandlingen i de enkelte kommuner.

”Jeg er selvfølgelig glad for at se, at der er et lille fald i antallet af omgørelser (på børnehandicapområdet), og det bekræfter mig i, at det er helt rigtigt, at vi får fuld åbenhed om de fejl, der bliver begået, men omgørelsesprocenterne er stadig alt for høje,” siger Mai Mercado i pressemeddelelsen.

Læs Børne- og Socialministeriets pressemeddelelse her.

”Der burde kunne være tillid til, at kommunerne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når en så stor andel af klagesagerne bliver omgjort. Nu skal kommunalbestyrelserne holde snuden i sporet og tage de nødvendige skridt, der skal til for at sikre den gode sagsbehandling, som borgerne fortjener og har ret til,” siger ministeren.


Der skal lovændringer til

Men det er ikke nok at komme med en løftet pegefinger overfor kommunerne, mener Landsforeningen Autisme. Der skal lovændringer til.

”Det vi har brug for er utvetydig retssikkerhed, for sagsbehandlingen sejler på børne- og voksenhandicapområdet i alle kommuner. Det er for lidt og for let, når ministeren lægger skylden over på kommunerne, for kommunerne ændre ikke praksis, fordi ministrene sender dem soft-nudging som hyrdebreve og henstillinger,” siger formand Heidi Thamestrup.

Læs mere om rettigheder og klagemulighed i vores Autismeblad her. 

”Lov om Social Service er en god og solid lov, men den tager ikke højde for at kommunerne ansætter jurister til at finde huller i lovgivningen, som kommunerne udnytter til at undgå at følge den. Og det betyder, at familier til handicappede børn bruger enorme ressourcer på at kæmpe med kommunen som de meget hellere ville bruge på at passe deres handicappede barn”, fortsætter hun.

Landsforeningen Autisme får hver dag henvendelser fra frustrerede og udmattede forældre, der har kæmpet med kommunerne i årevis for at få hjælp. Forældrene oplever, at de er nødt til være både jurister, pædagoger, psykologer og projektledere i deres børns sager, for kommunerne varetager ikke længere den rådgivningspligt, der skal sikre at handicappede børn og voksne får viden om deres rettigheder.

Læs mere om ankesagerne hos Aarhus Stiftstidende her.

Læs mere om de nye tal på kommunernes omgørelsesprocenter hos B.T. her.Kontakt:

For yderligere baggrund:

Gitte Velling, Politisk Konsulent, Landsforeningen Autisme
gitte@autismeforening.dk eller tlf. 61 31 16 54

For yderligere kommentarer:

Heidi Thamestrup, Formand, Landsforeningen Autisme
formand@autismeforening.dk eller tlf. 26 20 16 58