Indlæser

Mød landsformanden til debat på Folkemødet 2019

11. jun. 2019

Landsformand Heidi Thamestrup deltager i flere debatter på Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni. Hun skal blandt andet snakke inklusion, udsathed og mødet med systemet.

 

Torsdag den 13. juni 2019 mødes politikere, organisationer og interessenter for 9. gang på Bornholm til Folkemødet. Landsforeningen Autisme deltager i flere debatter og er vært ved to arrangementer

Landforeningen Autismes egne debatter hedder "Fremtidens møde med systemet" og "Inklusionskrisen til debat" - Landsformand Heidi Thamestrup deltager i flere af Folkemødets debatter og aktiviteter.

Ud over de planlagte debatter, har formanden møder med flere politikere og samarbejdspartnere under Folkemødet.

Se Landsforeningen Autismes deltagelse i arrangementer her:


Torsdag:

Skolevægring – hvad gør vi ved det?

Debat hos LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud, Fonden ConCura

Torsdag den 13. juni kl. 16.00 – 17.00, på Kæmpestranden J19

Debat om skolevægring blandt børn og unge. Skolevægring er blevet et større problem, særligt siden at inklusionsloven trådte i kraft i 2012, og man ved, at der kan være en sammenhæng mellem ubehandlet skolevægring og faglige udfordringer, skolefrafald og familiekonflikter.

Særligt børn med autisme synes at være en gruppe af børn og unge, der er ramt særligt hårdt af skolevægring og konsekvenserne heraf. Ifølge Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelser gennem årene, kommer op mod hvert 3. barn ikke i skole i uger, måneder eller år. Debatten sætter fokus på den seneste forskning og årsager og løsninger, der knytter sig til problematikken.

 

Kom til visionscafé: Fremtidens møde med systemet

Landforeningen Autismes debat med Landsforeningen SPOR og PFA Brug Livet Fonden

Torsdag den 13. juni kl. 18.00 – 19.00, hos PFA på Yder-/indermolen, G2.

Landsforeningen Autisme og SPOR inviterer til Visioncafé, hvor du kan høre visioner om, hvordan det gode møde med det offentlige system bør være i fremtiden. Mange mennesker med handicap og i socialt udsatte positioner oplever en offentlig regeljungle og nedværdigende behandling, når de er i kontakt med systemet. I en undersøgelse fra Landsforeningen Autisme svarer 40 % af forældre til børn med autisme, at de føler sig negativt behandlet eller direkte misforstået og krænket i mødet med kommunen. Vores seks debattører tager udgangspunkt i, hvordan de ønsker, det skal være i fremtiden. Hver debattør præsenterer kort sin vision for mødet med det offentlige, og herefter vil talerne indgå i en konstruktiv dialog om de forskellige visioner, der er blevet præsenteret. Visionscaféen bliver afholdt i bedste fredagsbarsstil, så der er gode muligheder for at give input og blande sig i dialogen.

Fredag:

Inklusionskrisen til debat

Landsforeningen Autismes debat

Fredag den 14. juni kl. 13.45 – 14.45, hos Sundhedsparlamentet ved Folkemødehuset, F37.

I 2030 skal alle børn kunne gennemføre gratis, rummelig grundskole i høj kvalitet. Sådan lyder FN’s verdensmål om uddannelse. Sådan er det ikke i Danmark i dag. 35 % af børn med autisme går ikke i skole. Det viser Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse lavet blandt mere end 1400 forældre til børn med autisme. 15 % af børnene har ikke været i skole i over et år. Derfor byder vi op til debat: Hvordan løser vi inklusionskrisen? Hvordan sikrer vi alle børn ret til skolegang? Manglende skolegang er et alvorligt problem, der skader børn med autisme og deres familier.

Da folketinget sidste år vedtog diskriminations-forbuddet, der skulle sikre, at vi lever op til konventionen, udlod man retten til rimelig tilpasning. Det betyder at skolerne i dag ikke er forpligtet til den rummelighed, børn med autisme har behov for.

Udsatte børn og unge – nye typer – hvornår gør vi hvad?

Debat hos FADD - foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge

Fredag den 14. juni kl. 14.45 – 15.30, ved Kæmpestranden, J36.

Antallet af udsatte børn og unge, der får diagnoser og medicin er stigende. Alle børn ønsker at være ”normale”. De sociale medier spiller en rolle i børn og unges selvopfattelse. Det gælder også udsatte børn og unge. Hvis vi nu udelukker, at vi skal behandle nutidens børn og unge med fortidens metoder, så må vi blive skarpe i bestræbelsen på at finde svarene på en række afklarende og nødvendige spørgsmål: Hvad er det for børn vi som samfund ‘producerer' for øjeblikket? Hvad karakteriserer de problemstillinger som de udsatte børn og unge har? Bliver vi i den forbindelse nødt til at forstå ‘udsathed' på nye måder? Hvornår skal vi gøre hvad, hvis ’rettidig omhu’ måske er en bedre rettesnor end ’den tidlige indsats’?

Lørdag: 

Kugledyner eller sovemedicin?

Lørdag den 15. juni kl. 13.30 – 14.30, ved den ’Den politiske salon’, G4


25 % af børn i skolealderen har svært ved at sove. Og selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler kugledyner og andre hjælpemidler, før man gør brug af sovemedicin, så er forbruget af sovemedicin blandt børn steget kraftigt de sidste år. I denne debat kan du høre, hvad eksperter, patientorganisationer og politikere mener, vi skal gøre for at sikre, at børn og unge med søvnproblemer får den hjælp, de har brug for – og hvorfor det er vigtigt.

Formålet med debatten er at sætte fokus på, hvordan vi på bedst vis sikrer bedre søvn og i det hele taget mere ro for børn og unge med bl.a. autisme – og hvilke eventuelle barrierer, der står til hinder for dette.