Mød Peter Vermeulen på SIKON konferencen 2019

4. mar. 2019
 

Peter Vermeulen, PhD

Udfordringen ved Autisme og relationer


Peter Vermeulen, PhD
Konsulent hos Autisme Centraal

 

Oplæg 

At indgå i relationer, specielt intime relationer, er en barsk udfordring for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. Mange af de færdigheder og den viden, som neurotypiske personer synes at udvikle ubesværet og spontant, blokeres af den måde, en autistisk hjerne opfatter verden på.

Vi vil undersøge de udfordringer, som autistiske mennesker møder, når de opbygger relationer til andre mennesker. Vi ser på, hvordan mange af disse udfordringer hænger sammen med den specifikke måde, information bearbejdes på i den autistiske hjerne, som vi kalder ’kontekstblindhed’.

Emner

  • Succes i relationer: Et spørgsmål om mere end sociale færdigheder og Theory of Mind!
  • Relationer: Det ultimative eksempel på et åbent system, og derfor et mysterie og en udfordring for en hjerne, der er kontekstblind.
  • Relationel kompetence: Ikke et spørgsmål om at vide, hvordan man skal reagere, men om at være god til at gætte. At gætte kontekstfølsomt.

Tilmeld dig SIKON konferecen her