Indlæser

Overrepræsentation af børn med autisme i klagesager

1. mar. 2019

Klagenævnet for Specialundervisnings nye årsrapport for 2018 viser, at børn med autisme i stigende grad er overrepræsenteret i klagesager på folkeskoleområdet. I Landsforeningen Autisme er vi bekymrede for de mange børn, der kommer i klemme i sagsbehandlingen.  

 

Ifølge den netop offentliggjorte årsrapport fra Klagenævnet for Specialundervisning har de i 2018 modtaget 285 klager på folkeskoleområdet.  

De nye tal for 2018 understreger den bekymrende udvikling, at børn med autisme i høj grad er overrepræsenteret i klagesager på skoleområdet.

Af de 183 behandlede sager fra folkeskolen handler hele 66 af sagerne om børn med autisme. Det er en stigning fra at autisme udgjorde 34,5 % af sagerne i 2017 til at det nu udgør hele 36 % af sagerne i 2018. Børn med autisme er dermed den markant største gruppe, der er repræsenteret i klagesager på folkeskoleområdet – næststørste er ordblindhed med 14 %.  

Læs hele årsrapporten for 2018 her. 

Det viser med al tydelighed, at der fortsat er massive udfordringer i skolerne, og at alt for mange børn med autisme ikke får den støtte, de har brug for. Desværre ender børnene ofte med at komme i klemme i sagsbehandlingen.

Rapporten har særligt fokus på netop problemerne med skolevægring. Siden 2017 er der sket en stigning i antallet af sagerne, og det ses især ved børn med autisme.

I 2018 var der 31 sager, hvor barnet ikke var i skole i en længere periode, og var uden skoletilbud under behandlingen af sagen. Ud af dem var de 15 af sagerne børn med autisme.

Læs mere om skolevægring hos børn med autisme her. 

Ifølge Landsforeningen Autisme er det dybt problematisk, at elever med autisme ikke trives i skolen, og at familierne ikke kan få den støtte til deres barn, som de har brug for og ret til.

”Folkeskolen skal være en katalysator – ikke en hindring – for børn med autismes udvikling. Tallene er derfor et tydeligt advarselssignal om, at skolerne og kommunerne er nødt til at sætte ind NU og sikre mere støtte til autistiske børn i folkeskolen. Vi hører desværre dagligt fra forældre, som må kæmpe med deres kommune for at få den rette støtte og tilbud – og imens får børnene det værre og kommer ikke i skole,” siger Heidi Thamestrup, landsformand i Landsforeningen Autisme.

Samtidig er formand Heidi Thamestrup bekymret for det store mørketal, der er på området. Tallene i årsrapporten viser tydeligt, at det står galt til på skoleområdet, men samtidig viser det 'kun' de forældre, som har overskud til at klage. I Landsforeningen Autisme hører vi dagligt fra forældre, som ikke magter at klage eller ikke ved, de har ret til at klage. 

Få hjælp til at kende dine rettigheder og skrive en klage i vores Autismeblad her. 

Læs mere om politikere, der ønsker bedre klageadgang på skoleområdet her. 

 


For kommentarer og pressehenvendelse:

Heidi Thamestrup, landsformand i Landsforeningen Autisme

Mail: formand@autismeforening.dk
Tlf. 20 26 16 58