#DuHarRet Få hjælp til at få ret

15. dec. 2020

Autister og forældre til børn med autisme og personer kæmper en brav kamp, for at få lov at få en autismediagnose. De kender sig selv. De kender deres barn. De kan se deres barn mistrives. De ved, at de selv har brug for hjælp. Men kommunerne tager modet fra både autister og forældrene. De sylter sagen, beder forældre og autister trække et nummer i PPR-systemet eller fortæller forældrene, at det nok ikke er så slemt endda.

Forældre til børn med autisme har ret. Autister har ret. De har ret i at der er mistrivsel. De har ret i, at de selv eller deres barn skal udredes for autisme. De har ret til hjælp, og de har ret til at kræve deres ret.

Landsforeningen Autismes kampagne #DuHarRet taler forældre og autister op. 
Det handler om at tro på sig selv, på sine egne følelser og sin egen ret, i den til tider meget hårde kamp, det kan være at få hjælp fra det offentlige.
Og det handler om at vide, at andre står i samme situration, og har fået ret. 

Og det handler om at få hjælp. For det er svært at få ret alene. 


Find hjælp til at få ret

Landsforenignen Autisme har 3 forskellige telefoniske rådgivninger, som kan støtte dig i at få ret.

Pædagogisk Telefonrådgivning

Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme kan benytte vores telefonrådgivning. Telefonrådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet. Den varetages af kompetente fagfolk fra Det Nationale Autismeinstitut. Telefonrådgivningen er rettet mod at skabe et fortroligt rum for personer med autisme og deres pårørende, hvor de kan søge råd, vejledning og hjælp til problematikker i relation til autisme. Læs mere her.

Rådgivning og støtte til STU-elever og deres pårørende

Landsforeningen Autisme tilbyder nu en særlig rådgivning, vejledning og støtte til STU-elever og pårørende, som har været særligt påvirket af Coronakrisen.
Læs mere her.

Socialrådgiver

Medlemmer af Landsforeningen Autisme kan få rådgivning på telefon og mail af foreningens socialrådgiver Irma Lund. Hun kan hjælpe med støtte, hjælp til selvhjælp og vejledning på socialområdet i forhold til gældende lovgivning og rettigheder på autismeområdet. Læs mere her. 

Artikler og pjecer

Landsforeningen Autisme har fået fagpersoner til at skrive gode og velovervejede artikler til #DuHarRet kampagnen. Dorthe Hölck; Ejer af go between cand.scient.Soc. med speciale i autismespektrumforstyrrelser har skrevet en guide til forskellige typer af hjælp du kan have ret til, hvis du eller dit barn har fået en autismediagnose. 
Christian Stewart-Ferrer Autoriseret Psykolog Specialist og supervisor i Psykoterapi. Ekstern lektor i Psykologi ved Syddansk Universitet har skrevet en artikel om, hvordan man får ret til en udredning for autisme. 
Landsforenignen Autisme har en række pjecer om fx Støtte- og Klagemuligheder, Overgang fra barn til voksen, Tabt Arbejdsfortjeneste og Voksne med auisme, som du kan finde herunder.

#DuHarRet Sådan får du en udredning

#DuHarRet Når dit barn har fået en autismediagnose, hvad sker der så?

Her finder du Landsforeningen Autismes Pjecer