Forbud mod resultatløn til sparekonsulenter

25. jun. 2020

Kommuners brug af resultatlønnede sparekonsulenter på social- og handicapområdet er ulovlig, lyder det nu fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsens udtalelse kommer efter Socialminister Astrid Krags anmodning om at se på lovligheden af kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.

Du kan læse Socialministeriets pressemeddelelse her
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/minister-konsulenter-skal-ikke-faa-resultatloen-for-besparelser-paa-saarbare-og-udsatte-mennesker/

Sagerne kom første gang i offentlighedens søgelys i efteråret 2019, hvor Altinget kunne berette om, at mindst 19 kommuner havde indgået kontrakter med eksterne konsulentvirksomheder om at gennemgå sager på voksen-handicap-området med henblik på at opnå besparelser.
Siden har Landsforeningen Autisme presset på for at får at få slået fast, at det er ulovligt, at kommunerne bruger resultatlønnede konsulenter til at finde besparelser og dermed forringe de tilbud mennesker med autisme har adgang til.

”Det er en sejr at ankestyrelsen og Socialministeriet har erkendt, at det er ulovligt. Selvfølgelig skal der ikke findes konsulenter, der lever af at forringe mennesker med autismes liv. Det er mit håb og min forventning, at kommunerne retter ind og omgør alle afgørelser, der er lavet på baggrund af vurderinger fra de ulovlige konsulenter” siger Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme.  

31 kommuner har ifølge Altinget.dk haft resultat-lønnede konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet. Hovedparten af aftalerne er baseret på et såkaldt no-cure-no-pay-princip, hvor kommunerne kun skal betale konsulenterne, hvis de finder besparelser. Det er denne praksis, som nu er blevet vurderet ulovlig af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har udtalt, at betalingsmodellen ”no-cure-no-pay” er ulovlig, hvis de private konsulenters arbejde for en kommune indebærer vurderinger af konkrete ydelser til borgere.

Det betyder, at det i disse tilfælde er i strid med lovgivningen, hvis kommuner hyrer konsulentfirmaer til at finde besparelser på blandt andet mennesker med handicap og psykisk syge borgere.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg bad Ankestyrelsen starte en undersøgelse, da det er meget aggressivt at give private konsulenter ’resultatløn’ for at finde besparelser på sårbare medborgere. Jeg er glad for, at der nu er kommet en afgørelse i sagen, og jeg ser frem til, at de relevante kommuner retter op – både bagudrettet og fremadrettet. Det var en helt forkert tilgang til for eksempel mennesker med handicap, og det er godt, at det bliver stoppet.

Kommunerne forventes at skulle afgive redegørelserne til Ankestyrelsen først på efteråret. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om den enkelte kommune har fulgt tilstrækkeligt op på Ankestyrelsens udtalelse.