Indtalt artikel: Mødet med de forråede professionelle

29. apr. 2020

Dorthe Birkmose, psykolog (cand. psych.), foredragsholder og
forfatter til bogen ”Når gode mennesker handler ondt”, har nu indtalt artiklen "Mødet med de forråede professionelle", som hun for et par år siden skrev til Autismebladet.


Artiklen er forsat skræmmende relevant. 
Du kan lytte til den her. 

Uddrag af artiklen "Mødet med de forråede professionelle"

Af Dorthe Birkmose er psykolog (cand. psych.), blogger på www.dorthebirkmose.dk, foredragsholder og forfatter til bogen ”Når gode mennesker handler ondt”. 

Hvad er det, der sker, når sagsbehandlere affærdiger forældres ønske om undervisning med, at de bare kan google autisme? Hvad er det, der sker, når psykologens tests viser, at det stressede og skolevægrende barn ikke har brug for støtte i skolen? Hvad er det, der sker, når en pædagog skælder et menneske med autisme ud for at have svært ved at forstå de usagte sociale adfærdsregler? Hvad er det, der sker, når sagsbehandlere ikke svarer på mails og opkald? Hvad er det, der sker, når lærere og pædagoger skriver til forældrene på skolens intranet, at der igen har været problemer med barnets adfærd – uden at komme med bud på, hvordan de selv vil blive bedre til at hjælpe barnet? Hvad er det, der sker, når sagsbehandlere bestiller en forældreegnethedsundersøgelse, når barnet med autisme vægrer sig mod at gå i skole, fordi det er alt for svært? Hvad er det, der sker, når pædagoger bruger fysisk magtanvendelse overfor mennesker med autisme? Svaret på alle spørgsmålene er: Forråelse hos de professionelle.

Du kan læse eller genlæse hele artiklen her