Ny telefonrådgivning med autismeeksperter

1. sep. 2020

Landsforeningen Autisme lancerede mandag d. 31. august en ny telefonrådgivning, for medlemmer af foreningen.

Telefonrådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet. Den varetages af kompetente fagfolk fra Det Nationale Autismeinstitut.

Rådgivnings-teamet i telefonrådgivningen består af et engageret og kompetent team, inden for det specialpædagogiske område og med ekspertise inden for autismeområdet. Faglighed, imødekommenhed, interesse og respekt er nøgleordene i vores telefonrådgivning. Vi tilstræber os at skabe en åben og tryg kontakt, til den som henvender sig.

”Vi har fået penge til et pædagogisk og autismefagligt team til at sidde med rådgivningen. Så vi kan give vores medlemmer endnu bedre rådgivning.” Siger Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme 

Telefonrådgivningen er rettet mod at skabe et fortroligt rum for personer med autisme og deres pårørende, hvor de kan søge råd, vejledning og hjælp til problematikker i relation til autisme. Det kan f.eks. være udfordringer relateret til: Trivsel og ensomhed, Problemskabende adfærd, Konflikthåndtering, Autismeforståelse, Søskende problematikker, Ufrivilligt skolefravær, Uddannelse og job, Parforhold m.m

Den nye telefonrådgivning erstatter Støttetelefonen.

Udvidet åbningstid

Den nye telefonrådgivning har åbent mandag til torsdag, og i længere perioder end støttetelefonen havde.  Som noget nyt, giver telefonrådgivningen både mulighed for at man kan få samtaler telefonisk eller sms’e, hvis man er mere tryg ved det.

Rådgivningens åbningstider er:
Mandag og torsdag kl. 13.30 – 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.30 – 10.00
Desuden tirsdag aften kl. 19.30 – 21.00.

Du kan ringe til telefonrådgivningen her:
Telefon: 31630240 eller 31630250

Der er altid to åbne telefoner

Når man ringer eller sms’er får man 30 minutters rådgivning.

Corona-midler finansierer telefonrådgivningen

Landsforeningen Autisme har siden starten af Corona situationen, tilbudt foreningens medlemmer en særlig hotline, hvor personer med autisme og deres pårørende kan ringe med spørgsmål og få vejledning om ensomhed og andre udfordringer i familien i forbindelse med Covid-19. Hotlinen har været varetaget af fagpersonale fra Det Nationale Autismeinstitut, ligesom den nye faste telefonrådgivning bliver.

”Vi har oplevet stor aktivitet på linjen med mange opkald. Der har virkelig været behov for en rådgivningslinje. Derfor er vi glade for, at vi har fået midler fra corona-puljerne til at forsætte med en fast telefonrådgivning med fagpersonale” siger Heidi Thamestrup.

Ansvarlige for implementeringen og den faglige kvalitetssikring af telefonrådgivningen er Institutleder Mehdi Owliaie og Faglig leder Linda Schwartz Larsen fra Det Nationale Autismeinstitut.

Projektledelsen varetages af politisk konsulent i Landsforeningen Autisme, Emil Holm Ravn og alle involverede i projektet refererer til landsformand Heidi Thamestrup.