Repræsentantskabsmødet 2020 - fakta og forklaring

3. nov. 2020

Kære medlemmer af Landsforeningen Autisme

I lørdags d. 31. oktober var der repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme.
Dirigenten valgte at suspendere repræsentantskabsmødet. Det betyder at mødet ikke er afsluttet, men sat på pause. Repræsentanterne skal møde op for at forsætte mødet på en ny dato – snarest muligt. Hovedbestyrelsen og sekretariatet arbejder på en ny dato.

Alle medlemmer har krav på at vide, hvad det betyder, at mødet er sat på pause. Og hvad der faktuelt skete på repræsentantskabsmødet.

Der deltog 55 valgte repræsentanter fra kredse og hovedbestyrelsen til repræsentantskabsmødet. Beretningen og regnskabet blev godkendt og der blev vedtaget planer for foreningens fremtidige arbejde.

På mødet var der også formandsvalg. Heidi Thamestrup og Kathe Johansen var opstillede til formandsposten. Kathe Johansen blev valgt som formand med 27 stemmer. Heidi Thamestrup fik 26 stemmer. To repræsentanter undlod at stemme. 

Resultatet af formandsvalget fik 2 medlemmer af hovedbestyrelsen til at trække sig fra hovedbestyrelsen. Og 2 valgte ikke at genopstille, og 2 nye kandidater til hovedbestyrelsen valgte at trække deres kandidatur. Der var herefter kun 3 personer, der ønskede at være opstillet til de 5 pladser i hovedbestyrelsen, der var på valg. Dét fik dirigenten til at konkludere, at der ikke kunne afholdes valg til hovedbestyrelsen. Dirigenten valgte derfor at suspendere mødet. Det betyder at repræsentantskabsmødet er sat på pause. Repræsentantskabsmødet skal altså genoptages og afsluttes på en ny dato. Mere info herom følger senere.

Alle beslutninger, der bliver vedtaget på repræsentantskabsmøder i Landsforeningen Autisme træder ifølge vedtægterne først i kraft, når repræsentantskabsmødet er afsluttet.

Det betyder at de beslutninger, der blev truffet på repræsentantskabsmødet, først træder i kraft når repræsentantskabsmødet forsætter og afsluttes.

Valget af Kathe Johansen som formand for Landsforeningen Autisme træder derfor også først i kraft dér. Indtil da er Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme.

Hovedbestyrelsen består indtil mødet genoptages af de medlemmer, den havde før repræsentantskabsmødet. Fordi 2 siddende medlemmer af hovedbestyrelsen valgte at trække sig er suppleanterne er blevet indsuppleret i hovedbestyrelsen. Og hovedbestyrelsen har således af 11 medlemmer, som den plejer.

Indtil repræsentantskabsmødet er officielt afsluttet er alt som det plejer. Der vil være aktiviteter i kredsene, som der plejer. Sekretariatet vil arbejde, som de plejer. Hovedbestyrelsen vil arbejde, som de plejer. Og det vigtige politiske arbejde med fx barnets reform, retssikkerhed, inklusion, beskæftigelse og bosteder forsætter også som det plejer.

Referatet af repræsentantskabsmødet bliver først udsendt efter mødet er holdt færdigt.

Hvis du har spørgsmål må du gerne sende Gitte Velling, Kommunikationschef i Landsforeningen autisme en mail på gitte@autismeforening.dk