Svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil om skolefravær

2. nov. 2020

Landsforeningen Autisme har henvendt sig til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på baggrund af ministerens udtaleser om skolefravær. 
I et tv-interview faldt det mange af Landsforeningen Autismes medlemmer for brystet, at Børne- og Undervisningsministeren fremhævede forældrenes ansvar for deres børns skolefravær. 
Derfor kontaktede Landsforeningen Autisme ministeren, og nu er der kommet et svar. 

Her kan du læse svar fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

Kære Heidi Thamestrup

På baggrund af offentliggørelsen af Børns Vilkår og Egmont Fondens rapport ’Skolens tomme stole’ d. 5. oktober 2020 har du på vegne af jeres medlemmer rettet henvendelse til BUVM om forældrenes ansvar ift. fravær.

75.000 børn med højt fravær i skoleåret 2018/2019 er bekymrende, fordi højt fravær kan have sammenhæng til trivselsproblemer, problemer i hjemmet el.lign. Hvis en elevs fravær skyldes sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, registreres det ifølge reglerne ikke som ulovligt fravær. Hvis en elev er fraværende, skal forældrene give skolen besked om grunden. Hvis ikke det sker, registreres fraværet som ulovligt. Det er vigtigt, at skolen kender til årsagen til fraværet.

Jeg anerkender, at der er særlige udfordringer for elever med autisme – og for forældrene til børn og unge med autisme. Elever med autisme skal have den nødvendige støtte og gode rammer i undervisningen. Jeg ved dog også, at dette ikke altid er tilfældet i praksis. Derfor har regeringen igangsat en række tiltag, som skal styrke indsatsen for bl.a. børn med autisme.

Der er igangsat en evaluering af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand, som bl.a. skal give et overblik over elevernes støttebehov og imødekommelse af støttebehov. Der er ligeledes et arbejde i gang om at styrke kvaliteten i de interne skole, hvor elevgruppen også omfatter børn og unge med autisme. Derudover er der med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 afsat 120,4 mio. kr. til en styrket indsats i PPR, styrket mulighed for at observere og reagere i forhold til børn og unge med psykisk mistrivsel eller tegn herpå og tilbyde lettere behandling.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil