Indlæser

Autisme Prisen 2021 uddeles på SIKON

21. sep. 2021

Autisme Prisen 2021 uddeles på SIKON konferencen. Prisen går til en, som har gjort noget særligt for autismeområdet. Der er fire indstillede i år. 

 

Mandag den 27. september 2021 går SIKON konferencen i gang. Dagen byder på flere spændende oplæg og workshops, og om formiddagen bliver Autisme Prisen 2021 uddelt. 

Det er Landsforeningen Autisme der står bag Autisme Prisen, som uddeles til en person eller personer, som har gjort noget særligt for autismeområdet jf. foreningens formålsparagraffer. Det er hovedbestyrelsen, der hvert år stemmer om, hvem der skal modtage Autisme Prisen. I år er der fire indstillede til prisen.

Selve Autisme Prisen er i år lavet af Majken Mørch Jensen med autisme, som er kunstneren bag. Som hun selv beskriver det, så laver hun kunstværker, der fortæller og udtrykker det kaos, der er inde i hende. Det er autisme Prisen der er på billedet her på siden. 

For at citere Åge Sinkbæk: ”bør man overveje hvad det er, man ønsker at belønne. Man ved aldrig om en idé vil lykkes, så det vi belønner, når vi har fået øje på en succes - det er også en proces forud for en succes. Der er kommet en idé, og denne idé er ofte opstået ud fra et uopfyldt behov.” 

Vi siger tak til alle de indstillede for deres fortsat store og gode arbejde for autismesagen!

Indstillede: 

Autoradio – ved idémanden Henrik Kragelund 

Autoradio er et debat- og underholdningsprogram, som produceres sammen med autister, og de står også bag mikrofonen. ”Formålet er at levere tankevækkende underholdning til folk med og uden diagnoser, og så håber jeg, at podcasten også vil rykke ved fordommene omkring autisme”, siger studievært Henrik Kragelund. Podcasten udkommer hver anden fredag. 
Autoradio – Verden set med et autistisk udgangspunkt

Hvorfor indstille Autoradio til Autismeprisen: 
Autoradio er Henrik Kragelunds idé. Han syntes at den autistiske stemme mangler i alle livets dilemmaer. Podcast er populært, og bruges til at komme ud med budskaber. Henrik tænkte at konceptet, Sara og monopolet (mads og monopolet) kunne være spændende at afprøve. Dog med et fast panel, i stedet for at panelet udskiftes. Lyttere opfordres til at indsende spørgsmål til panelet, som så kommer med deres forskellige perspektiver på dilemmaerne. 
Hvis man hygger sig når man stiller ind på p4 lørdag formiddag, får man samme hygge når man stiller ind på autoradio. Det er viden man ikke vidste man havde brug for, og som man ikke aktivt selv ville søge perspektiver på. 
Autoradio åbner for viden om hvordan autister tænker og agerer, og rykke på fordomme og måske få hr. og fru DK til at smide betænkelighederne ved at inkludere autister eks. På arbejdsmarkedet og i inklusion i skolen. 

Autisme Ungdom – stiftet af Landsforeningen Autisme i 2019, efter ønske fra unge autistiske aktivister 

Det hele startede med en idé i 2019 da et ungt autistist menneske ønskede at skabe ungdomsorganisation for unge autister og deres pårørende. 
Autisme Ungdom i dag er nu over 350 medlemmer stærk og arbejder hver dag for at gøre Danmark til et autisme venligt sted at være. 
Vores Historie | Autisme Ungdom 

Hvorfor indstille Autisme Ungdom til Autismeprisen:
 
Autismeungdom er kommet til verden i 2019 lige forud for Pandemien. De har gået gennem nogle turbulente første år, men på trods af dette har de formået at markere deres stemme i det danske samfund. 
De er på pletten ved alle politiske dilemmaer. Der laves gennemtænkte kampagner i dilemmaer om inklusion, uddannelse, arbejdsmarked og retssikkerhed. 
Derudover er det et samlende fællesskab hen over landet, for unge. Der er 8 lokalafdelinger som stadig er i deres spæde start, men som er med til at bygge et solidt autistisk foreningens fundament, som insisterer på at få sin stemme hørt. 
Det er ikke en nem opgave, og der er mange op og nedture, og det vil der komme fremover.  
Visionen er på plads og handler om at gøre Danmark til et autisme venligt sted at være. 

Morten Ganzler – Autismeplusfar 

VISO-specialist hos Socialstyrelsen og Søstjerneskolen, Autismekonsulent og skribent hos AutismePlusFar med speciale i autisme, skolefravær, belastningsreaktioner. Underviser på Københavns Professionshøjskole. 
Morten giver i sit blogunivers et indblik i hans private verden, hvor han fortæller om sine 2 børn med autisme. Samtidig er Morten fagperson, og tager rundt og holder foredrag både til pårørende og fagfolk og fortæller om faglige og personlige perspektiver. Morten tager som noget nyt sin datter med ud til foredrag, for at få det indre perspektiv på dilemmaerne. 
 
Hvorfor indstille Morten til Autismeprisen: 
Der findes mange personer i landet som kan advokere for det at være forælder til børn med autisme. Morten er både forælder, fagperson og har selv en anderledes neurobiologi end typisk. Morten formidler på en hel jordnær måde og er en sjælden mandlig stemme i autismeverden. 
Han tager sine læsere med på en meget personlig rejse, som mange kan genkende sig selv i, og som hjælper til med at give håb. Formidlingen sker med alle detaljer som kan gøre ondt, men Morten formår at vende det til noget positivt - forstået på den måde, at man kan få noget ud af enhver situation, selvom det er utroligt svært. Der er op og nedture, og Morten formidler det hele på en god og sober måde.  
Mortens måde at advokere for autismen på har også en god indvirkning på fagfolk, det opleves at de får deres perspektiv på autisme rykket. 

Monica Lyloff – forfatter, mor og foredragsholder 

Monica Lylloff er mor til tre børn med særlige behov, og hun er blandt andet forfatter til bogen "Seje mor" og medstifter af Facebookgruppen BAK OP OM DE PÅRØRENDE TIL HANDICAP OG PSYKISK SÅRBARHED, som på ganske kort tid samlede knap 10.000 følgere. Nu er Facebookgruppen ændret til #1millionstemmer og har 31.500 medlemmer! 
 
Hvorfor indstille Monica til Autismeprisen: 
Hun har leveret et eminent bidrag til forståelse af, hvordan familielivet fungerer og håndteres, når familiemedlemmer har særlige behov. Monica har med stort engagement afholdt foredrag, møder med ministre og ordfører for at forbedre handicappede og deres pårørendes forhold, og har også skrevet bogen "Seje mor" om sit eget liv, som mor til tre børn med særlige behov. 
#enmillionstemmer er nu en folkebevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet. 
Monicas stemme bliver hørt politisk, hun formidler svære budskaber på en sober og indsigtsfuld måde. 
Det er Monicas og #enmillionstemmer bevægelsen, som for alvor har fået sat handicap politik på dagsorden.