Autister går på weekend i selskab med antikkens filosoffer

1. feb. 2021

Botilbuddet BOAS Teglholmen i København har succes med et nyt tilbud til deres unge, hvor et ugentligt virtuelt fællesskab – ’30 minutter med mening’ – byder på højtlæsning fra tekster, der tager livtag med livets små og store spørgsmål.

Af Peter Borberg, mag.art. & journalist

Det skorter mildest talt ikke på de helt store spørgsmål, når en gruppe unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og deres socialkonsulenter fredag efter fredag mødes i en virtuel højtlæsningsklub, som meget betegnende har fået navnet ’30 minutter med mening’.

En af de seneste bøger, som de unge har fået læst højt, er bogen Det hele handler ikke om dig, der tager afsæt i den filosofiske retning stoicismen og andre af antikkens tanker om et liv med størst mulig sindsro.

– ’30 minutter med mening’ giver helt tydeligt værdi for en gruppe af vores unge midt i en svær tid. Fordi de sidder hver for sig bag en skærm, så forsvinder de sociale krav, der nemt kan virke forstyrrende. Samtidig står det ikke i vejen for at skabe en fællesskabsfølelse, hvor man blandt andet ønsker hinanden god weekend efter højtlæsningen, siger Jakob Nørlev, afdelingsleder, BOAS Teglholmen i København, der er et botilbud under Den Sociale Udviklingsfond for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Popcorn og kakao

Idéen til den virtuelle oplæsningsklub opstod – som så meget andet i denne tid – som følge af Corona. En dag var en af BOAS Teglholmens socialkonsulenter, Lars Emil Leonhardt, i selskab med en ung, da øjnene faldt på den føromtalte bog om stoicismen, som den unge havde liggende på natbordet.

– Jeg foreslog at læse lidt højt fra bogen, hvilket den unge tog godt imod, og samtidig gav indholdet anledning til, at vi kom til at tale om nogle emner på en ny måde. Det gav idéen til at lave en højtlæsningsklub, men eftersom Corona som bekendt lægger sine klare begrænsninger på det fysiske samvær, har vi etableret klubben på nettet, siger Lars Emil Leonhardt.

Hver fredag klokken 14.00 skydes højtlæsningsklubben i gang, og forinden har de unge fået leveret kakao og popcorn til deres boliger, så rammen er afslappet og hyggelig. De 30 minutter ligger fast.

– Mange unge med autisme har brug for en klar struktur, og derfor har vi en meget klar tidsramme, siger Lars Emil Leonhardt.

’Fuck, ’pis’ og ’lort’

De unge er selv med til at bestemme de bøger, der skal læses højt fra, og ifølge socialkonsulenten kommer de vidt omkring. Lars Emil Leonhardt bliver også selv inspireret af de unges ønsker til litteratur.

– I læsningen af bogen om stoicismen kom vi blandt andet ind på spørgsmål som at kunne behovsudsætte, få gjort sine ting og ikke blive for selvmedlidende, og det er jo spørgsmål, som jeg også selv kan relatere til. På den måde kommer vi til at tale om nogle udfordringer, som vi alle kender, men uden at det direkte handler om nogen af os, siger Lars Emil Leonhardt, der for tiden læser op fra bogen Kunsten at være fucking ligeglad.

– Jeg tror aldrig, at jeg har sagt ’fuck’, ’pis’ og ’lort’ så mange gange før, griner Lars Emil Leonhardt og tilføjer:

– Men når de unge gerne vil læse og tale om en bog, som giver en fuckfinger til livets små og store bekymringer, så kan det have stor værdi.

Selvom de fleste lige nu ønsker sig tilbage til tiden før Corona, så kan det meget vel tænkes, at ’30 minutter med mening’ fortsætter i sin nuværende form, når pandemien er forbi.

– Vi har erfaret, at interesserede udefra nemt kan blive en del af det virtuelle fællesskab. Heri ligger der et oplagt udviklingspotentiale’, slutter Jakob Nørlev.

Om BOAS Teglholmen:

BOAS Teglholmen er et botilbud til normaltbegavede unge mellem 18-35 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse. BOAS Teglholmen er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), der har 27 specialiserede botilbud og projekter – herunder 9 BOAS-afdelinger – i hele Danmark. SUF er en nonprofit erhvervsdrivende fond.

Vil du vide mere om Den Sociale Udviklingsfond:https://suf.dk/