Elever med autisme kan fritages for Corona-test 

25. feb. 2021

Test for covid-19 to gange om ugen - sådan lød kravet fra Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil I sidste uge, for at ungdomsuddannelser og grundskoler igen kunne åbne for fysisk undervisning.  

Efter henvendelse fra Landsforeningen Autisme har Pernille Rosenkrantz-Teil informeret om at autistiske elever og andre elever med handicap, kan blive fritaget for test, hvis de fremviser en lægeerklæring. 

 
“Det er rigtig godt, at der nu er indtænkt, at man kan tage hensyn til unge med autisme, der ikke kan testes på grund af for eksempel sensoriske udfordringer” siger Kathe Johansen formand Landsforeningen Autisme. 
 
Læs artikler om teststrategi for genåbning her:  
Pressemeddelelse fra sundhedsministeriet 
Artikel fra folkeskolen.dk om test  grundskoler
Artikel fra DR.dk om test  ungdomsuddannelser 

Hvordan foregår det med lægeerklæring

Grundskoler ikke må kræve at eleverne testes, da elever i grundskolen er omfattet af undervisningspligten. Men skolen godt kan bede om en lægeerklæring. Det gør de dog de færreste steder. 

På ungdomsuddannelserne fx HF, Erhvervsuddannelser og gymnasier må uddannelsestedet gerne kræve at eleverne fremviser en negativ test. 
Her kan elever, der ikke kan testes blot fremvise en lægeerklæring, der viser at de er fritaget for test. 

Her kan finde en attest om fritagelse for covid-19 test til brug på skoler

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du her se hvad der gælder for undtagelse og lægeerklæringen herom. Der er ikke meldt en egentlig proces ud til alle uddstederne endnu, hvilket godt kan give udfordringer, da de forskellige steder måske ikke er orienterede endnu. 

Tværgående - ungdoms- og voksenuddannelser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – her er meget information, hvis du bladrer ned finder du disse to herunder på siden:

1) Hvordan og hvem udfylder lægeattesten, når det omhandler fritagelse fra test?
At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest. Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/mar/210302-attest-fritagelse-fra-test-for-covid-19.pdf

2) Hvordan refunderes skolen for lægeattesten?
Det er kun i forbindelse med fritagelse for test, at skolernes udgifter i forbindelse med lægeattest bliver refunderet. Det forventes, at institutionernes udgifter til lægeattester vil få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.
Såfremt lægeattesten for eksempel omhandler fritagelse for undervisning pga. risiko for alvorlig sygdomsforløb ved covid-19, er det den part, som kræver en lægeattest, der afholder udgiften

Henvendelser fra medlemmer 

Landsforeningen Autisme fik sidste uge en række henvendelser fra bekymrede forældre og unge med autisme, der forklarede hvordan to ugentlige test, ville forhindre tilbagevending til skolen.  

“Det kan være meget grænseoverskridende at skulle have en vatpind I næsen, hvis man I forvejen er følsom ift fysisk berøring. Og der kan være meget usikkerhed forbundet med at skulle testes af fx en lærer eller en anden elev” forklarer Kathe Johansen om henvendelserne.  
 
Landsforeningen Autisme tog kontakt til en række uddannelsesordfører fra forskellige politiske partier og forklarede om problemstillingerne. Heldigvis var de lydhøre og rejste spørgsmålet overfor Undervisningsministeren.  
 
“Det er en lille sejr, men det viser, at politikerne lytter til os og faktisk handler, når vi fortæller om de udfordringer personer med autisme møder” siger Kathe Johansen.