Er du vores nye Socialrådgiver?

2. mar. 2021

Er du vores nye Socialrådgiver?

Landsforeningen Autisme er en organisation med omkring 12.000 medlemmer. I Danmark skønner man at mellem 35 - 55.000 mennesker opfylder de kliniske kriterier for diagnosen autisme.  Kunne du tænker dig at være med til at skabe bedre forhold og livsvilkår for disse mennesker!

Landsforeningen Autisme søger socialrådgiver til rådgivning af vores medlemmer, 37 timer om ugen fra 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

Landsforeningen Autismes formål er at udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Vi repræsenterer mennesker med autisme: Børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende. 

Vi ønsker at støtte og vejlede mennesker med autisme og pårørende til børn, unge og voksne med autisme.  


Vi tilbyder:
et afvekslende, selvstændigt og udfordrende job. Vores vision er at yde en social helhedsrådgivning med udgangspunkt i den enkeltes behov.  

Det primære arbejde for vores socialrådgiver er rådgivning, vejledning, oplysning/undervisning til vores 12.000 medlemmer og derudover tæt samarbejde med vores kredse og bisidderkorps.

Arbejdsopgaver 

Arbejdsområdet er bredt og udfordrende med forskelligartede opgaver, Primært via Telefonrådgivning, vejledning og undervisning indenfor: 

 • Det sociale område, både på børne, unge og voksenområdet 
 • Uddannelsesområdet - muligheder for sps støtte, forhøjet SU under uddannelse 
 • Sundhedsområdet - i forhold til kontakt med sundhedsvæsnet før under og efter udredning både til personer med autisme og pårørende 
 • Beskæftigelsesområdet - i forhold til kontakt med jobcenter og beskæftigelsesområdet, herunder også overførselsindkomster 
 • Koordinere og prioritere opgaver samt henvise borgere til andre relevante myndigheder 
 • Formidle information på vores hjemmeside og sociale medier 
 • Udvikling af opgaver i forbindelse med registrering af sager, således der kan trækkes empiri ud af medlemshenvendelserne 
 • Deltagelse i projekt omkring ”socialt selvforsvar” for unge med autisme
 • Tæt samarbejde med vores kredse og bisidderkorps 
 • Udføre administrative opgaver 

Vi forventer, at du: 

 • Er uddannet socialrådgiver og har relevant erhvervserfaring 
 • Har kompetencer til at yde social helhedsrådgivning 
 • Kan arbejde tværfagligt og har gode samarbejdsevner 
 • Har stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt på dansk 
 • Har kompetencer indenfor administrativt arbejde og digital kommunikation 
 • Kan og ligger vægt på at arbejde selvstændigt, målrettet og fleksibelt 
 • Kendskab til autisme vil være en stor fordel 

Ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til lønregulering i KTO-forlig efter kvalifikationer.

Søg jobbet her


https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5295367

Kontakt ved spørgsmål

Kathe Johansen formand, Landsforeningen Autisme
kathe.johansen@autismeforening.dk

Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962 af en gruppe forældre i samarbejde med fagfolk.

Det samarbejde kendetegner fortsat foreningen. Landsforeningen Autisme har desuden et samspil med pårørende, brugere, skoler/institutioner, kredse, handicaporganisationer, kommunalpolitikere og Folketinget.