Første hovedbestyrelsesmøde

19. jan. 2021

Så er der en dagsorden til årets første hovedbestyrelsesmøde. Den nye hovedbestyrelse mødes for første gang Lørdag d. 23. januar 2021 kl 11-16 på Zoom. De skal blandt andet konstituere udvalg, og beslutte hvordan alle beslutningerne fra de to repræsentantskabsmøder i praksis skal føres ud i livet.

Hovedbestyrelsesmøder i Landsforeningen Autisme er åbne. Alle medlemmer af foreningen kan deltage som gæst med taleret – dog uden stemmeret. For at alle gæster har mulighed for at forberede sig og nå at få tilsendt bilag skal gæster tilmelde sig til hovedbestyrelse@autismeforening.dk senest fredag d. 22. kl 12.00.
Som gæst skal du være opmærksom på at de øvrige mødedeltagere vil kunne se, at du deltager.

Gæster må dog ikke deltage under lukkede punkter, og vil blive bedt om at forlade mødet under disse punkter.

Dagsorden til mødet

- Valg af referent
· Godkendelse af dagsorden
· Velkommen til Hovedbestyrelsen – gennemgang af organisationen
· HB forretningsorden
· Konstitueringer
- Arbejdsplan for hovedbestyrelsen og Landsforeningen Autisme 2021
· Facebook
· CFA køb af andel – lukket punkt
· Personalesager – lukket punkt
· Økonomi
· Fastsættelse af møder 2021
· Arbejdsopgaver og udvalg
- Evt