Forbedr forholdene for mennesker med autisme i beskæftigelsessystemet

16. apr. 2021

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har annonceret at det nu er tid til at se på fleksjob og førtidspensions-reformen – og det er ikke en dag for tidligt, mener Landsforeningen Autisme.  
 
Landsforeningen autisme lancerer i dag deres 5 forslag til en bedre førtidspension- og fleksjobs- reform for autistiske mennesker.  
Læs de 5 forslag her

“Alt for mange mennesker med autisme sidder fast i beskæftigelsessystemet på midlertidige ydelser som fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvor de ikke får den støtte og hjælp, de har brug for, for at komme videre til et stabilt liv med arbejde eller førtidspension” Siger Kathe Johansen, formand for Landsforeningen Autisme 

Kun én ud af ti med autisme er i ordinær beskæftigelse, mens blot 9 procent er i fleksjob. Autister står i stor grad uden for arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i Landsforeningen Autismes Levevilkårsundersøgelse 2019. Undersøgelsen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid, mens hele 38 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Blandt unge under 24 år er det hele 46 procent, der lever af kontanthjælpslignende ydelser. 

“Det er helt grundlæggende unfair når unge autister fastholdes i uddannelseshjælp i stedet for at få de muligheder et ressourceforløb og en afklaring til fx fleksjob kunne give dem. Mange ender med at modtage uddannelseshjælp i årevis før de kommer i ressourceforløb. Det er spild af ungdom og drømme. ” siger Kathe Johansen.  
 
Landsforeningen Autismes 5 forslag til en bedre førtidspensions og fleksjobs-reform er:  
 
Flere unge med autisme skal i ressourceforløb 
Mange mennesker med autisme kan ikke arbejde fuld tid. Men alligevel hænger mange uge med autisme fast i uddannelseshjælp, selvom de burde få et ressourceforløb og muligheden for et arbejdsliv med fleksjob. 
 
Beskæftigelsesenhed under VISO 
Kommunerne i Danmark og særdeleshed jobcentrene mangler viden om autisme. Det betyder at det alt for ofte er helt meningsløse eller ligefrem skadelige forløb, der igangsættes for autistiske mennesker. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer i dag gratis rådgivning på det sociale område, men må ikke beskæftige sig med beskæftigelsesområdet, selvom de to områder ofte er tæt forbundet. Der bør oprettes en beskæftigelsesenhed under VISO.  

Sociale klausuler på ansættelse af personer med autisme 
Alle virksomheder, der udfører arbejde eller projekter for kommuner, regioner eller staten, skal være omfattet af en social klausul, der forpligter dem til at oprette fleksjob og ansætte personer med autisme.  

Isbryderordning for alle fleksjobbere 
I dag findes der en isbryderordning, der sikrer løntilskud til nyuddannede personer med handicap. Isbryderordningen kan kombineres med støtte til hjælpemidler, mentor m.m. Ordningen fungerer godt og bør udvides til alle personer, der bliver tilkendt fleksjob. 
 
Afskaf aldersdiskriminationen i førtidspension og fleksjob 
Autistiske mennesker er født autistiske. Det er et livslangt kognitivt handicap – det kan ikke kureres og forsvinder ikke, eller bliver værre, når man bliver 40 år. Personer under 40 år kan i dag højst få tildelt fleksjob fem år ad gangen. Det betyder at unge og voksne med autisme under 40 år, der tilkendes fleksjob lever i konstant uvidenhed og usikkerhed. Ligeledes er det svært for personer under 40 år, at få førtidspension. 

Se videoer med de 5 forslag her