Indlæser

HB-møde dem 20.-21. november 2021

16. nov. 2021

Den nyvalgte Hovedbestyrelse mødes for første gang den 20.-21. november.

 

Den 20. november er afsat til en intern workshop for Hovedbestyrelsens medlemmer. Søndag den 21. november er afsat til ordinært HB-møde.

Se hele dagsordenen for HB-mødet herunder. 

Som altid er mødet åbent for medlemmer. Hvis du ønsker at se med via Teams, så skriv til kontor@autismeforening.dk. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 18.11. kl. 14.00. Vi sender link ud fredag den 19.11. sammen med bilagene til mødet.


Ny hovedbestyrelse

For at der ikke skal være tvivl om den nye HB, er her den nøjagtige udskrift fra repræsentantskabsmødets dirigent, advokat Benny Collenburg, i forbindelse med afbrydelsen af det online repræsentantskabsmøde den 13. november 2021:

”For så vidt angår de personvalg , der er foretaget, så kan man efter min formening lægge til grund, at de personvalg er afsluttet. Og jeg mener, det er sket inden for rammerne. Det her betragter jeg som en force majeure situation. Normalt er det sådan, at man først kan tiltræde som ny bestyrelse, når det ordinære repræsentantskabsmøde er afsluttet. Men det her må – under disse omstændigheder og efter min formening – betragtes som force majeure. Og det vil jeg som dirigent bede om, at vi får noteret i protokollatet, at jeg som dirigent har besluttet, at man kan lade den nye bestyrelse trække i arbejdstøjet.”

Det betyder, at det er den nye Hovedbestyrelse der træder sammen i weekenden og kan konstituere sig jf. foreningens vedtægter.

Repræsentantskabsmødet 2021 fortsættes tirsdag aften den 30. november 2021. 

Dagsorden HB-møde den 20.-21. november 2021: 

Formalia (B) Kl. 08.30 – 08.45

 1. Valg af mødeleder. Dorte indstilles.
 2. Valg af referent. Torben indstilles.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Habilitet ift. dagens dagsordenspunkter jf. forretningsorden §5. 
 5. Konstituering af den nye Hovedbestyrelse, inkl. næstformænd og suppleanter. Dorte Schandorph Jensen og Tinja Vandmose genopstiller som næstformænd.

Orienteringspunkter (O) Kl. 08.45 – 09.30

 1. Velkommen til Hovedbestyrelsen. BILAG #1. (PPT-oplæg fra Kathe)
 2. Orienteringer fra formanden.
 3. Likviditetsbudget (Torben). (Bilaget bliver lagt op onsdag den 17.11.)
 4. Resultat af den skriftlige evaluering af repræsentantskabsmødet. BILAG #2. (Marije, Dorte og Flemming).
 5. Mødeplan for HB 2022. BILAG #3. (Bliver lagt op onsdag den 17.11.)

Debatpunkter (D), (LUKKET PUNKT). Kl. 09.30 – 10.15

Beslutningspunkter (B). KL. 10.15 – 11.00

 1. Eksterne konstitueringer. BILAG #6.
 2. Nedsættelse af arbejdsgrupper. BILAG #7. Bilaget findes kun i pdf efter vores IT-nedbrud. Jeg flytter over i Word og lægger op onsdag den 17.11. Bilaget med arbejdsgrupper fra mødet i september er 90% opdateret i forhold til nu. HB skal bekræfte/justere eksisterende arbejdsgrupper og evt. nedsætte nye.

Arbejdsplan 2022 for Landsforeningen Autisme (B). Kl. 11.00 – 12.30. BILAG

På baggrund af den vedtagne arbejdsplan for foreningens arbejde i 2022, skal HB beslutte og prioritere de konkrete indsatser. BILAG #8.

Opsamling fra mødet og eventuelt, kl. 12.30 – 12.45.