Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. januar 2021

7. jan. 2021

Opdateret med link til nyt zoommøde med plads til 500 deltagere https://us02web.zoom.us/j/83549904678Nedenstående er udsendt som mail til alle medlemmer. 

Kære medlemmer
Dette er en sammenskrivning af de to indkaldelser til repræsentantskabsmøde d. 9. januar 2021, der er udsendt den 18/12 og 23/12 2020. Mødet afholdes via Zoom og Assembly Voting's online modul. 

Dagsordenspunkterne fra de to møder behandles samlet på dette repræsentantskabsmøde som var hhv. afslutningen på det ordinære repræsentantskabsmøde og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der var indkaldt af 3 kredse. Dette for at lette dirigenten, repræsentanterne der skal stemme, samt Assembly Voting, der er det firma der skal stå for at sikre stemmeafgivelsen online.

Repræsentanterne bedes logge ind på Assembly Voting kl. 9.45
Gæster og repræsentanter bedes ligeledes logge ind på Zoom kl. 9.45. Herefter vil I blive lukket ind, når vi har registreret jeres fremmøde. Mødet starter kl. 10.00, hvor vi først konstaterer, at alle stemmeberettigede er mødt op. Dette gøres ved opråb på Zoom. Vi starter med en øvelse i, hvordan systemet Assembly Voting virker. Se guide her. Herefter går vi til dagsorden.

Dagsorden – ca. tidspunkter

Kl. 10.15
1a Valg af dirigent, HB indstiller Jacob Ølgaard, Kroman Reumert, afstemning på Assembly Voting.
1b Valg af referent, HB Indstiller Gitte Velling og Jannie Kummerfeldt Kornerup,
1c Valg af stemmetæller Emil Holm Ravn og Helle Bach

Kl. 10.30
2. Færdigbehandling af forslag 18 fra 31/10 afstemning på Assembly Voting

Kl. 10.50
3. Fremlæggelse af ½-års resultat. Fremlæggelse af budget 2021. Fastsættelse af kontingent (forslås uændret). Afstemning på Assembly Voting
4. Valg af interne revisorer. Følgende er indsendt rettidigt og er villig til valg: Michael Jensen Jacob Bardino
Afstemning på Assembly Voting.
5. Valg af ekstern statsautoriseret revisor, Beierholm revision v/Kim Larsen er foreslået. Afstemning på Assembly Voting.

Kl. 12.00 Pause 30 min

6. Formandsvalg
Heidi Thamestrup – 10 min oplæg
Kathe Bjerggaard Johansen – 10 min oplæg
Spørgsmål – ca. i 60 min i alt stilet til begge kandidater
Afstemning på Assembly Voting, vælg 1 person

Pause (45 min.)

7. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer.
Der vælges 5 repræsentanter frem til det ordinære repræsentantskabsmøde 2022 og 1 repræsentant frem til det ordinære repræsentantskabsmøde 2021. Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal være således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt.

Præsentation 3 min til hver
Brian Andersen, Øst 
Flemming Rasmussen, Øst 
Gitte Olander, Vest 
Kenny Hulemose, Vest 
Mads Mikkel Dragholt, Øst 
Michael Adler-Platzer, Øst 
Mona Petersen, Vest 
Simon Felskov, Øst 
Steen Jacobsen, Vest 
Susanne Christensen, Vest 
Susanne Schwaner Ottosen, Øst 
Thomas Kjeldsen, Vest 
Tina Ravn Sølling, Øst 
Tomas Schilling Nielsen, Vest 
Unni, Øst 
Vinni Kjærgaard Jørgensen, Vest 
Afstemning på Assembly Voting, vælg 6 personer

7b Valg af suppleanter
1 vælges frem til det ordinære repræsentantskabsmøde 2022, og frem til det ordinære repræsentantskabsmøde 2021.
Hvis opstillede til HB gerne vil stille op som suppleanter, skal vi lige have besked, og herefter præsentation af de 2, som er oprindeligt opstillet til HB som suppleant (mulig lille pause, mens kandidater tastes i Assembly Voting)
Jane Jensen, Vest – 3 min oplæg
Marije Jacobsen, Vest – 3 min oplæg
Afstemning på Assembly Voting, vælg 2 personer

8. Evt.


Jf. Landsforeningen Autismes vedtægter §7 kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med en kortere varsel end de 8 uger, som et ordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med.
Bemærk at dette ikke er en ny indkaldelse til repræsentantskabsmøde, og at fristerne for indstilling af kandidater følger af de allerede udsendte indkaldelser. Fristen er således udløbet.
Denne dagsorden indeholder ikke nye punkter til behandling, end hvad der fremgår af de tidligere indkaldelser. Hovedbestyrelsen har modtaget et mistillidsvotum, som er indsat som link nederst i denne dagsorden og som vil blive behandlet på dette repræsentantskabsmøde.


Praktiske oplysninger

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 9. januar 2021 afholdes på Zoom med afstemning via Assembly Votings online modul.
Linket herunder giver dig adgang til mødet:
Join Zoom Meeting:

Bilag

Referat: Her finder du referatet af det afsluttede ordinære repræsentantskabsmøde d. 31. oktober 2020.
Vedtægter: Her finder du Landsforeningen Autismes vedtæger, konsekvensrettet efter det ordinære repræsentantskabsmøde d. 31. oktober 2020 
Budgetbilag:  Fra mødet 31/10 2020
Halvårs resultat: Her finder du halvårsresultatet
Indkomne forslag: Her finder du dét indkomne forslag, der er til behandling på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det er dét forslag, som ikke nåede til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 31. oktober