Besvar vores Inklusionsundersøgelse 2021

28. jun. 2021

Landforeningen Autisme tager hvert år "pulsen" på inklusion og autisme i grundskolen. Vi vil gerne vide, om børn med autisme får den undervisning og støtte, de har krav på - og om de trives i skolen. Besvar Inklusionsundersøgelsen her. 

 

Landsforeningen Autisme har de sidste par år lavet en inklusionsundersøgelse blandt børn med autisme en gang om året. Undersøgelsen skal give et indblik i, hvordan det ser ud for autistiske skolebørn i grundskolealderen, bl.a. i folkeskolen, på specialskoler, i andre skoletilbud eller udenfor skoletilbud.

I 2021 er undersøgelsen udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe "Inklusionskampagnegruppen", som både har til formål at arbejde med inklusionsundersøgelsen samt en efterfølgende kampagne om inklusion. Der kommer mere information om kampagnen ud senere. 

Inklusionsundersøgelsen 2021 er nu klar og fokuserer i år på skolevægring samt trivsel og corona. Alle forældre til børn og unge med autisme er velkomne til at udfylde undersøgelsen, muligheden for at udfylde undersøgelsen udløber d. 15. juli 2021. 

Inklusionsundersøgelsen er generel og dækker både folkeskole, specialklasser, specialskole, efterskole, privatskoler eller andre skoletilbud. Samt alle dem, der er udenfor et skoletilbud. Den kan dog ikke dække alle forhold - derfor har vi sørget for, at der er mulighed for at skrive kommentarer til flere spørgsmål. Skriv endelig kommentarer, vi læser dem omhyggeligt.

En undersøgelses værdi afhænger af mængden af besvarelser. Derfor vi vil gerne have, at du besvarer undersøgelsen og deler den i alle relevante netværk, så vi får flest muligt besvarelser. Undersøgelsen tager vi med til politikerne, så vi kan arbejde for forbedringer af autistiske børns skolegang. 

Undersøgelsen er anonym. Og alle forældre til børn og unge med autisme er velkomne til at svare.

Bemærk - hvis du har flere børn med autisme, så skal du svare på undersøgelsen for hvert enkelt barn, og det gør du ved at slette din browsers historik og cookies, herved får du adgang til at besvare undersøgelsen igen.

Besvar Inklusionsundersøgelsen 2021 i linket her.