Landsforeningen Autisme leverer underskud på 1,8 mio. kr. for 2020. 

1. jun. 2021

Covid-19, aflysning af den store, årlige konference for fagprofessionelle, SIKON, i 2020 samt afvisning på ansøgningen om det årlige driftstilskud fra Socialstyrelsen, sætter foreningens arbejde under økonomisk pres for resten af 2021. En række tiltag sikrer foreningens aktiviteter. 

 

Covid-19 har også ramt Landsforeningen Autisme hårdt. Indtægterne for 2020 faldt med ca. 7,3 mio. kr. Og selv om omkostningerne blev reduceret med mere end 5,4 mio. kr. så endte resultatet med et minus på godt 1,8 mio. kr. Underskuddet bliver dækket af foreningens egenkapital. ”Det er et meget utilfredsstillende resultat,” siger formand Kathe Bjerggaard Johansen. ”Vi kan nu se, at vi gennem 2020 var for optimistiske i forhold til at kunne gennemføre vores sædvanlige aktiviteter. Men desværre var Covid-19 for hård en modstander, og vi måtte aflyse og udsætte flere af vores indtægtsgivende aktiviteter. Det kan vi tydeligt aflæse på det negative resultat for 2020.” 

Foreningens likvide midler i bund 

Udsættelsen af foreningens årlige konferenceflagskib – SIKON – fra april 2020 til september 2021, viser sig at belaste økonomien i hele 2021. ”Det skyldes, at de næsten 500 konferencedeltageres forudbetalte konferencegebyr – der blev indbetalt tilbage i starten af 2020 – har været anvendt til at finansiere den løbende drift af foreningen, ” forklarer Kathe Bjerggaard Johansen. ”Det betyder, at pengene mangler, når vi til september skal betale udgifterne til konferencen, da de i sin tid ikke blev placeret på en øremærket konto til formålet.” Afviklingen af SIKON er ikke truet, konferencen bliver gennemført som planlagt. 

Yderligere er der her i maj måned kommet afslag på foreningens ansøgning om tilførsel af driftsmidler fra Socialstyrelsens Tips og Lotto Handicappulje, midler der traditionelt har været en fast, årlig indtægt for Landsforeningen Autisme og landets øvrige handicaporganisationer. ”Det drejer sig om i alt ca. 2,4 mio. kr., som vi nu mangler til foreningens drift. Det er brandærgerligt, at vi har fået afslag – begrundet i en fejl med nogle formalia i ansøgningen. ” 

Nu ser vi fremad 

”Det er bare rigtig, rigtig træls,” siger Kathe Bjerggaard Johansen. ”Men vi er nødt til at spare på en del udgifter og samtidig realisere nogle værdipapirer, for at foreningens vigtige indsatser og aktiviteter for landets autister kan videreføres i 2021.”  

Blandt andet bliver foreningens medlemsblad sparet væk resten af året, ligesom der bliver sparet på en række af de administrative udgifter i foreningens sekretariat.  

”Og så skal vi se fremad. Vi har masser af muligheder for at rekruttere flere medlemmer, udvikle relevante projekter, der kan støttes af både offentlige og private fonde og ikke mindst være mere tydelige, når vi beder om medlemmernes støtte til arbejdet, udvikle flere kurser til fagprofessionelle, forældre og autister – og meget mere. På trods af de aktuelle økonomiske udfordringer, så ser vi faktisk optimistisk på mulighederne for at foreningen kan levere endnu bedre og flere tilbud, der kan gøre det lettere at leve med autisme eller være forældre og pårørende til en autist,” slutter formanden. 

Yderligere oplysninger: Formand Kathe Bjerggaard Johansen, telefon 61 28 44 37. 

Q and A  


Q: Bliver ferierne berørt af den økonomiske situation?  
A: Nej ferierne bliver afholdt som planlagt.  
 
Q: Bliver kurserne berørt?  
A: Der vil med al sandsynlighed blive udbudt flere kurser end der nu er lagt op til. Det gavner foreningen at holde kurser.  

Q: Er det på grund af formandsskiftet at økonomien er presset?  
A: Nej. Det er det ikke. Det er hovedsageligt Corona-nedlukningen i 2020, der presser foreningen. Og at vi ikke fik vores driftstilskud på ca. 2,54 mio. kr. fra Socialstyrelsens Handicappulje. 
Der var i forbindelse med repræsentantskabsmøderne naturligvis nogle udgifter fx til advokater, afholdelse af online møde osv, men dette er meget mindre beløb, end hvad der er beskrevet herover.  
 
Q: Kommer Autisme-bladet igen?  
A: Lige nu er bladet kun suspenderet i 2021. Og måske kan der findes løsninger, hvor indholdet af bladene kan udgives online. Der er repræsentantskabsmøde i Oktober 2021 og der kan vi have en demokratisk debat af bladet i fremtiden.  

Q: Hvad betyder det for arbejdet i kredsene?  
A: Vi lægger op til, at kredsene i år får et lidt mindre tilskud til deres aktiviteter. Pga de manglende aktiviteter under coronaen, har en del kredse opsparet nogle penge, som de kan anvende til deres aktiviteter. Det vil såedes ikke påvirke deres muligheder for at tilbyde spændende og relevante tilbud.  

Q: Får det betydning for rådgivningen. fx socialrådgiver eller pædagogisk rådgivning?  
A: Nej. Begge rådgivninger forsætter præcis som hidtil. 

Q:  Hvad betyder “sparet på en række af de administrative udgifter i foreningens sekretariat” 
A: Det betyder blandt andet, at bogholder-funktionen, rengøring og layout, fremover vil blive varetaget af eksterne leverandører i stedet for faste medarbejdere. Vi sælger også firmabilen, softice-maskinen og andet inventar, der ikke er absolut nødvendigt.    

Q: Hvad gør Landsforeningen Autisme for ikke at komme i samme situation igen?
A: Foreningen arbejder på at der skal være flere medlemmer, støtter og frivillige. Desuden skal der iværksættes en række tiltag, der skal sikre en mere stabil drift gennem fx flere kursustilbud. Endelig arbejder Foreningen på at søge støtte til en række nye fondsstøttede projekter. 

Q: Kan jeg hjælpe foreningen?  
A: Ja. Jo flere medlemmer foreningen har, jo flere penge får vi ind. Så kender du nogen, der burde være medlem af Landsforeningen Autisme men ikke er det endnu, kan du fortælle dem, at de kan melde sig ind her: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/ 
 
Du kan også støtte foreningen med en valgfri donation på mobilepay: 73509 
Eller støtte økonomisk med enkeltbidrag her: https://www.autismeforening.dk/stoet-os/