Landsforeningen Autisme søger en visionær og driftig Sekretariatsleder

16. apr. 2021

Landsforeningen Autisme søger en visionær og driftig Sekretariatsleder

Landsforeningen Autisme er en organisation med omkring 12.000 medlemmer. I Danmark skønner man at mellem 35 - 55.000 mennesker opfylder de kliniske kriterier for diagnosen autisme. Kunne du tænker dig at være med til at skabe bedre forhold og livsvilkår for disse mennesker! - Så er du måske vores nye sekretariatsleder!

I jobbet som sekretariatsleder vil du blive ansvarlig for foreningens administration og fungerer som leder for sekretariatets engagerede medarbejdere. Sekretariatet er en relativt lille arbejdsplads med højt til loftet, en uformel omgangstone og korte beslutningsveje, så her får du rig mulighed for at sætte dit præg på organisationen i dit daglige samarbejde med foreningens formand.

Dine primære arbejdsopgaver bliver: 

 • Daglig ledelse af sekretariatet herunder driften af de mange aktiviteter i Landsforeningen Autisme (f.eks. IT, kursusudvikling, fondsansøgninger, varetagelse af protektorat m.m.)
 • Bistå formanden med sparring vedr. organisationsudvikling samt udvikling af forretningsgange Strategisk sparringspartner samt samarbejde med og servicering af hovedbestyrelsen
 • Budgetlægning og opfølgning samt økonomistyring
 • Ansvarlig for kreds- og medlemsservice. Du får en koordinerende funktion internt i Landsforeningen Autisme mellem vores 16 kredse samt Grønland.
 • Understøttelse af relationer til politiske organer og andre handicaporganisationer

Du vil få en bred samarbejdsflade til formandskabet, hovedbestyrelsen og de 16 lokalforeninger i planlægning og eksekvering af foreningens mange aktiviteter.

Den ideelle kandidat

 • Du tænker visionært og strategisk
 • Erfaring med personaleledelse og organisering, herunder projektstyring, fra f.eks. en politisk organisation, gerne en handicapforening
 • Godt kendskab til økonomistyring og budgetopfølgning
 • Du har gode samarbejdsevner og har en synlig og anerkendende ledelsesstil. Du har øje for at involvere, inspirere og udvikle såvel den enkelte medarbejder som hele personalegruppen
 • En grundlæggende forståelse for frivilligt baserede organisationer og projekter, og har erfaring med frivillig arbejdskraft.
 • Du har gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt

Din faglige baggrund kan spænde vidt, men for at blive en succes, hos os, skal du medbringe relevant erfaring- gerne fra en handicaporganisation - et stort organisatorisk talent og være dygtig til at skabe fremdrift.

Løn- og ansættelsesforhold

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling tæt på beslutningerne og med mulighed for gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i en organisation i fortsat udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår efter funktionærlignende vilkår med mulighed for individuelt kvalifikationstillæg alt efter erfaring og kompetencer. Der er tale om en fast stilling med afsæt i en 37 timers arbejdsuge. Du skal dog være opmærksom på, at der vil forekomme mødeaktiviteter om aftenen og i weekender.  Stillingen er placeret på Landsforeningen Autismes Hovedkontor, Banestrøget 19-21, 2630 Taastrup. Arbejdet kan dog foregå andre steder når forholdene kræver det, ved fx møder andre steder eller det er hensigtsmæssigt.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

SØG HER

 

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landsformand Kathe B. Johansen på e-mail: kathe.johansen@autismeforening.dk eller mobil 61 28 44 37

Om os

Landsforeningen Autisme arbejder hver dag på at udbrede kendskabet til autisme og skabe forståelse for de vanskeligheder og muligheder autisme medfører. Det er et nødvendigt og politisk aktuelt arbejde.
Vi repræsenterer mennesker med autisme og deres interesser overfor samfundet – både lokalt og landsdækkende. Vi har mange dygtige og engagerede frivillige i vores kredse, der utrætteligt arbejder for Landsforeningen Autismes sag.

Ansøgningsfrist: Der vil blive afholdt samtaler løbende.