Indlæser

Medlemsundersøgelsen 2021

20. aug. 2021

Hjælp os i Landsforeningen Autisme med at blive en endnu bedre og mere inkluderende forening - ved at besvare vores medlemsundersøgelse. 

 

Kære medlem

Du inviteres hermed til at deltage i Landsforeningen Autismes medlemsundersøgelse 2021.

Undersøgelsen omfatter alle medlemmer af Landsforeningen Autisme samt alle medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne. I undersøgelsen refererer vi samlet under betegnelsen ”foreningen”.

Vi har brug for dine svar, så vi kan forbedre vores forening, så du som medlem får størst mulig værdi af dit medlemskab og så du i stigende grad vil opleve foreningen som mere tilgængelig og mere inkluderende - uafhængigt af om du er autist/menneske med autisme, forælder/pårørende, fagperson eller andet.

Vi vil også bede om dine input til, hvordan vi kan forbedre rekrutteringen til foreningens Kredsbestyrelser, Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen.

Medlemsundersøgelsen skal bidrage til en Frivilligstrategi, som Repræsentantskabet på mødet i 2020 har besluttet, skal udarbejdes. Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, der - i samarbejde med sekretariatet - har udarbejdet denne medlemsundersøgelse og som også vil udarbejde Frivilligstrategien.

Den færdige Frivilligstrategi vil blive fremlagt til Repræsentantskabsmødet i oktober 2021.

Medlemsundersøgelsen er anonym og tager ca. 25 min. at besvare – afhængig af hvad du svarer undervejs.

Vi håber, du vil tage dig tid til at svare på undersøgelsen og derigennem bidrage til mulige forbedringer af foreningen.

Vi skal modtage din besvarelse senest søndag d. 5. september.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Den frivillige Arbejdsgruppe for udarbejdelse af en Frivilligstrategi for Landsforeningen Autisme

Besvar medlemsundersøgelsen ved at klikke på dette link.