Indlæser

Repræsentantskabsmødet 2021: Impalaprisen uddelt, beslutninger vedtaget og nye HB-medlemmer

2. nov. 2021

Repræsentantskabsmødet 2021 blev afholdt den 30.-31. oktober i Dalum Landbrugsskole i Odense. Mødet havde god debat og mange indkomne forslag, så repræsentantskabet nåede ikke igennem dem alle. Mødet genoptages og afsluttes på et online møde snart.

 

Lørdag den 30. oktober 2021 deltog 52 repræsentanter og flere gæster i Landsforeningen Autismes årlige repræsentantskabsmøde. Advokat Benny Collenburg var dirigent på mødet.  

På repræsentantskabsmødets første dag blev flere afgørende punkter fremlagt. I formandens beretning, fortalte landsformand Kathe Johansen om året, der er gået, og hvad foreningen og sekretariatet har sat i gang. Blandt andet foreningen kampagner for bedre inklusion og den nye kampagne for kommunal- og regionsvalg blev fremlagt. Også SIKON-konferencen, de afholdte fondsbetalte sommerferier og projekter som ”Inclusive Emergency” har fyldt meget i løbet af året.

Formandens beretning blev vedtaget efter en god debat om året, der er gået, og det store arbejde, der er lavet i foreningen.  

Læs mere om projektet Inclusive Emergency i artiklen her.  

Efterfølgende blev Landsforeningens årsregnskab for 2020 blev fremlagt af foreningens revisor. Efter flere spørgsmål og afklaringer fra repræsentantskabet blev årsregnskabet vedtaget.

Budgettet for 2022 blev fremlagt og efter flere afklarende spørgsmål blev også det vedtaget ved en afstemning i repræsentantskabet.

En eksklusionsparagraf til foreningens vedtægter blev ikke stemt igennem. Men det blev forslået, at der arbejdes videre med forslaget, og at der tilføjes en mere præciseret tekst i et nyt forslag til eksklusionsparagraffen.

God debat om det kommende år i foreningen

Særligt omkring det fremtidige arbejde var der en god debat blandt repræsentanterne. Flere kom med vigtige og relevante input ude fra det lokale liv, som formand Kathe Johansen understregede, hun ville tage med i arbejdet med en plan for de kommende år.

Blandt andet ønsker foreningen fortsat at få endnu mere fokus på: forbedringer i psykiatrien, god skolegang til alle børn med autisme, støtte til sendiagnosticerede autister, højtspecialiserede bosteder – og særligt fokus på at øge inklusionen af autister i alle aspekter af arbejdet i Landsforeningen Autisme selv.

Også arbejdet ude i kredsene var i fokus. Der er mange medlemmer, der har brug for hjælp og støtte – særligt i mødet med kommunerne. Mange kredse har fokus på bisidning og ønsker mere viden, så de kan være endnu bedre bisiddere.

Efter en lang debat blandt repræsentanterne og mange forslag til tilføjelser, blev formandens forslag til kommende års arbejde vedtaget ved afstemning.

Ny hovedbestyrelse

Fire ud af fem nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille. Den sidste frie plads i hovedbestyrelsen bliver fyldt af Marije Jacobsen fra Kreds Sydvestjylland, som stillede op som medlem af hovedbestyrelsen. Der var ikke andre udefra, som ønskede at stille op som medlem. Dermed var de fire og Marije valgt ind ved fredsvalg.

Kun Vinni Kjærgaard Jørgensen fra Kreds Østjylland stillede op som suppleant i hovedbestyrelsen, så hun blev valgt ind.  

Landsforeningen Autisme siger et stort tak til afgående hovedbestyrelsesmedlem David Facius for sin tid i bestyrelsen.

Mødet fortsættes og færdiggøres online

På grund af en god, lang debat om flere forslag, nåede repræsentantskabet ikke igennem alle de mange indkomne forslag på den tid, der var sat af til repræsentantskabsmødet. Det skal selvfølgelig gøres færdigt, så alle forslag kommer til afstemning, før repræsentantskabsmødet 2021 officielt kan afsluttes.

Derfor blev det af repræsentanterne vedtaget ved en afstemning, at der gives mandat til, at resten af dette års repræsentantskabsmøde 2021 afholdes online på en dato og et tidspunkt, som meldes ud snarest muligt.

Her vil de resterende forslag debatteres og sættes til afstemning.

De forslag, der allerede nu er vedtaget og den nye hovedbestyrelse træder først i kraft, når repræsentantskabsmødet 2021 er afsluttet.

Impalaprisen

På repræsentantskabsmødets anden dag søndag den 31. oktober 2021 blev foreningens nye Impalapris fremlagt. Initiativet til prisen er taget af Lilli Jørgensen fra Kreds Fyn og Malene Adler fra Kreds Vestegnen. Prisen gives til kredse, der har klaret det særligt godt i forhold til at få nye medlemmer og skabe god aktivitet i kredsen. Prisen skal vise, hvor stort og vigtigt et stykke arbejde, der lægges ude i kredsene.

Den første Impalapris gik i år til:  Kreds Vestsjælland, som har fået 14 % flere medlemmer i deres kreds siden sidste år. Stort tillykke til kredsen!

Kreds Fyn fik en flot andenplads med 13,5 % flere medlemmer, og Kreds Limfjorden har fået 12 % flere medlemmer på et år.

Generelt kunne priskomiteen fortælle, at det ifølge deres beregninger ser rigtig godt ud med aktiviteter, engagement og nye medlemmer i alle kredse.