Undersøgelse af Landsforeningen Autismes logo

9. sep. 2021

Hjælp os ved at give din mening om 'puslespilsbrikken', som længe har været Landsforeningen Autismes logo.

 

Puslespilsbrikken har gennem mange år været et let genkendeligt symbol for Landsforeningen Autisme.

Imidlertid har der gennem de senere år vist sig forskellige holdninger til vores symbol. Nogle – især autister – oplever, at puslespilsbrikken kan være krænkende, da den kan opfattes som om, man mangler en brik. Andre mener, at det er et internationalt kendt symbol, der viser autisme i sin mangfoldighed.

Derfor har Hovedbestyrelsen besluttet at spørge, hvad medlemmerne mener om vores symbol. Det er alene en vejledende undersøgelse, der skal give et fingerpeg om, hvorvidt vi skal beholde eller udskifte vores symbol.

Resultaterne skal drøftes på det kommende Hovedbestyrelsesmøde den 19. september.

Der er fem spørgsmål i undersøgelsen. Det tager under to minutter at svare på spørgsmålene. Undersøgelsen er anonym.

Sidste frist for at være med i undersøgelsen er søndag den 12. september.

Besvar undersøgelsen og giv din mening til kende her.