Indlæser

Statsrevisorerne med skarp kritik af forvaltningen af handicapområdet

22. mar. 2022

Mandag offentliggjorde Statsrevisorerne en stor undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet. På baggrund af undersøgelsen udtaler de skarp kritik af kommunernes sagsbehandling og Social- og Ældreministeriets tilsyn med området.

 

Den 21. marts 2022 offentliggjorde Statsrevisorerne en stor undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet - og ifølge Statsrevisorernes beretning ser det ikke godt ud. Undersøgelsen er udfærdiget af Rigsrevisionen. 

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af kommunernes sagsbehandling og mange fejl – samt kritik af Social- og Ældreministeriets mangelfulde tilsyn med området.

Læs den samlede beretning af Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i linket her. 

Blandt andet udtaler de i deres beretning:

”Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end ⅓ af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 2013-2021, fordi kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området. Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da det øger risikoen for, at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til.

Statsrevisorerne beklager, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på sin viden om problemer og uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågningen af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag.”

I beretningen beskriver Statsrevisorerne, at kommunerne i mange tilfælde har fejl og mangler i sagsbehandlingen samt afgørelser, der ikke overholder loven. Det er særligt i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, visitation af borgere til botilbud og i sager om magtanvendelse.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er store problemer med antallet af tilbud til mennesker med ’komplekse problemstillinger’ (som det står skrevet i undersøgelsen). Generelt mangler der botilbud, som kan støtte de mennesker, der har brug for ekstra støtte i hverdagen. Her viser tallene, at de mennesker – som kan være autistiske unge og voksne – ofte visiteres til ikke-egnede tilbud, fordi der mangler egnede tilbud.

Landsforeningen Autisme håber på politisk handling

I Landsforeningen Autisme er formand Kathe Johansen langt fra overrasket over resultaterne af undersøgelsen.

”Vi ser og hører hele tiden om sager, hvor familier og voksne autister må kæmpe urimelige kampe for at få den støtte og det tilbud, de har brug for og ret til. Mange autistiske børn, unge og voksne venter så længe på den rette hjælp, at de udvikler alvorlig stress, angst og belastningsreaktioner, fordi de fastholdes i forkerte rammer, mens de venter. Det er først og fremmest et kæmpe svigt af mennesker med autisme – og samtidig et samfundsmæssigt og økonomisk tab,” siger hun.

Men med denne kritik fra Statsrevisorerne håber hun, det kan sætte skub i de politiske snakke, så der kommer reelle tiltag og forbedringer på handicapområdet.

”Vi venter stadig på regeringens evaluering af det specialiserede socialområde. Men denne undersøgelse og beretning understreger, hvad vi allerede godt ved: Der er alvorlig mangel på retssikkerhed på handicapområdet! Det handler om, at loven skal overholdes. Og vi bliver nødt til at se reelle indsatser og investeringer fra politikerne, så der kommer konkrete forbedringer for den enkelte autist og deres familier. Det kan og bør ikke vente længere. For det går hver dag ud over autistiske børn, unge og voksne og deres familier, som bliver ramt på deres retssikkerhed,” siger Kathe Johansen.

På baggrund af beretningen opfordre Statsrevisorerne Folketinget til at kigge på, om der er strukturelle problemer på handicapområdet. Det er gennem årene de samme problemer, der fortsat ses, på trods af at man ad flere omgange har forsøgt at rette op.

Statsrevisorerne og Rigsrevisorer:

Statsrevisorerne er en vigtig del af Folketingets kontrol med regeringens regnskaber og dermed forvaltningen af samfundet. Det er Rigsrevisionen, der står for undersøgelser og beretning, som ligger til grund for Statsrevisionens politiske gennemgang og den eventuelle kritik, der er af statens forvaltning af et område. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen arbejder tæt sammen.

Kilde: https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne