Indlæser

Indkaldelse til Autismeforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 2023

1. sep. 2023

Autismeforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 2023 afholdes den 28. og 29. oktober på Dalum Landbrugsskole i Odense.

 

Kære medlem af Autismeforeningen,

Hermed indkaldes – jf. Autismeforeningens vedtægter – til ordinært Repræsentantskabsmøde.

Lørdag den 28. oktober og søndag den 29. oktober 2023 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Repræsentantskabsmødet starter lørdag kl. 10.30 og forventes afsluttet søndag senest kl. 15.

Repræsentantskabsmødet afholdes i henhold til vedtægterne med denne dagsorden fordelt over de to dage: 

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden.

 1. Formandens beretning til godkendelse.
 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde. 
 3. Formanden fremlægger Hovedbestyrelsens forslag til det kommende års aktiviteter.
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 
 5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter.
 6. Hvert år vælger Autismeforeningen 1 næstformand, i 2023 vælges 2 næstformænd, grundet at det er første gang repræsentantskabet direkte vælger foreningens næstformænd. Den ene næstformand vælges for 1 år, den anden vælges for 2 år.  
 7. Valg af hovedbestyrelse; Der vælges i ulige år 4 repræsentanter og 1 suppleant, og i lige år vælges 4 repræsentanter og 1 suppleant. Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal være således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt. 
 8. Valg af 2 interne revisorer. 
 9. Valg af ekstern statsautoriset revisor. 
 10. Eventuelt.

Deltagelse

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle. Alle medlemmer af foreningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Mødet streames online i professionel kvalitet, så deltagelse hjemmefra, inklusive afstemning, er mulig.

Forslag

Forslag fra medlemmer – herunder forslag til kandidater til Autismeforeningens hovedbestyrelse (HB), næstformænd samt øvrige tillidshverv – der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet på rep-moede@autismeforening.dk senest den 16. september.  Indstilling af kandidater skal ske ved at udfylde den skabelon, der findes som bilag længere nede i denne skrivelse. På de næste sider finder du de praktiske oplysninger om mødet samt hvordan, du tilmelder dig.  Det er muligt at indsende forslag på forhånd til sekretariatet og/eller formand Brian Andersen, hvis man ønsker sparring på de forslag man ønsker at stille, dette skal gøres senest d. 10. september til mailen rep-moede@autismeforening.dk.  

Valg af næstformænd 

Til repræsentantskabsmødet skal der vælges en næstformand for et år og en for to år, så vi fra repræsentantskabsmødet 2024, kan vælge en næstformand for to år og det vil så fortsætte hvert år fremover.

Til repræsentantskabsmødet vil valg af næstformænd foregår således:

 Der kan stemmes på alle der er opstillet til valget af næstformand.

 • Den med flest stemmer er valgt for to år
 • Den med næstflest stemmer er valgt for et år

Med venlig hilsen

På hovedbestyrelsens vegne

Brian Andersen, formand

Læs mere om repræsentantskabsmødet og hent og udfyld indstillinger i linket her.