Indlæser

Autismeforeningens formand ønsker godt nytår

3. jan. 2024

Reducér kompleksitet. Gør det nemmere at være menneske. Skab livsvilkår for gode liv – også for os autister og dermed også for alle os pårørende til autister, lyder det i nytårstalen fra Autismeforeningens formand, Karina Bundgaard.

 

Her i årets første dage har jeg en klar opfordring fra alle os i Autismeforeningen til alle de politikere, der har deres hverdag på Christiansborg:  

Reducér kompleksitet! Gør det nemmere at være menneske. Skab livsvilkår for gode liv – også for os autister og dermed også for alle os pårørende til autister. 

Jeg hører alt for ofte om autister, der får brug for psykiatrien, fordi hverdagen vælter i mistrivsel, og de mange daglige oplevelser af utilstrækkelighed og misforståelser hober sig op over tid og bliver til overbelastning. Overbelastning der kommer ud som angstsymptomer, spiseforstyrrelser, selvskade, tanker om selvmord. 

 Til foråret kommer sundhedsstrukturkommissionen med deres bud på fremtidens sundhedsvæsen. 

Målet er at skabe lige mulighed for sundhed. Derfor har jeg brug for jeres tilbagemeldinger om, hvilket sundhedsvæsen vi har brug for som autister – for i Autismeforeningen ved vi, at autisters sundhed afhænger af mange andre sektorer end velfungerende hospitaler. Mistrivsel opstår, fordi man som autist i al for lav grad mødes på behov i skoler, på uddannelse, på arbejdsmarkedet, på bostederne og generelt i livet! 

Vi er i Autismeforeningen klar til debatten og til at spille ind med vores fælles stemme. Fordi vi står stærkere sammen. 

Det kræver viden om autisme og kompetencer til at omsætte den viden, og ikke mindst tid til at være nysgerrig på det menneske, man skal forstå, for at kunne hjælpe. Det er langt fra altid, at en autist har ord for sine behov. 

Når vi reducerer kompleksiteten, bliver livet mere gennemskueligt og forudsigeligt. For autister, men også for alle jer, der hver dag sætter en ære i at møde, støtte og facilitere til udvikling. 

Mange af de henvendelser, jeg får fra jer medlemmer, handler om ufrivilligt skolefravær. De sidste 10 år er udviklingen gået den helt forkerte vej. Alt for mange autistiske børn og unge mødes i for lav grad af viden om autisme i skolen. 

Det er 4 år siden, at Mette Frederiksen første gang talte om Barnets Lov og i dag træder Loven i kraft. En lov der har til hensigt at sikre børn imod omsorgssvigt. 

Vi har længe set alt for mange autistiske børn, unge og deres familier bliver misforstået i kommunernes forvaltninger. Når underretningerne om børn, der ikke går i skole, tikker ind hos kommunerne, og man i kommunen mangler den fornødne faglighed om autisme og derfor misforstår forældres ageren, så søges årsager til børns mistrivsel alt for ofte i hjemmene. Fremfor i de skoletilbud, hvor børnene giver op pga. uindfriede støttebehov.  

Når man som familie først er i myndighedernes søgelys, hober sagsakterne sig hurtigt op – ofte uden at den rette viden om autisme er tilgængelig. Den viden, der gør det indlysende, at det er umuligt at gå i skole, når misforståelser og følelsen af forkerthed får overtaget og bliver til en hård knude i maven, der kommer ud som feber, opkast og endeløs gråd uden ord. Det er her, kampe om flyverdragter og vinterstøvler, som ikke kan komme på fødderne, bliver overflødige, fordi vi forældre vælger vores kampe og prioriterer det vigtigste: Overlevelse. 

Så taler vi om strukturel mistrivsel. Mistrivsel, der bliver til omsorgssvigt, som opstår, når børn og unge ikke mødes i skolerne og forstås som de autister, de er.  

I Autismeforeningen fortsætter vi kampen for jer. Vi deler viden om autisme, påpeger alle de steder, hvor autister og pårørende kæmper umenneskelige kampe, og vi råber vagt i gevær, når børn fjernes uretmæssigt fra jer forældre, fordi kommunen ikke tilbyder de rette rammer rettidigt. 

Sammen er vi stærkest. Pas godt på hinanden. 

Fra Autismeforeningen ønsker jeg jer alle et rigtigt godt nytår  

Karina Bundgaard,

Formand for Autismeforeningen