Indlæser

Se eller gense oplæg fra Autismeugen 2023

22. mar. 2023

Velkommen til årets autismeuge i Autismeforeningen! I ugen op til Verdens Autismedag har vi hver dag et oplæg om autisme.
Se eller gense oplæg om bl.a. autismens historie, solsikkesnoren, det gode liv og autistiske rollemodeller.

 

 

I ugen fra den 27. marts til den 2. april - Verdens Autismedag - afholder vi årets autismeuge i Autismeforeningen. Her sætter vi fokus på at dele viden om autisme gennem en række spændende online oplæg.

Herunder kan du læse mere om det enkelte oplæg, og se eller gense flere af ugens oplæg. 

OBS Indholdet i de forskellige oplæg i løbet af Autismeugen må ikke kopieres og/eller redistribueres.  

Mandag d. 27. marts kl. 19.00

- oplæg om autismens historie v. Alexander Milne, historiker og researcher

Beskrivelse:
Vil du vide mere om, hvordan autismediagnosen blev til? Og hvordan den oprindeligt kun omhandlede børn man mente var psykotiske, og over årtierne udviklede sig til det brede spektrum, som vi kender i dag? Så kom til oplæg om autismens historie ved Autismeforeningens egen historiker, Alexander Milne. Autisme er nemlig gået fra at være et nicheområde, til at være et globalt fænomen.

Oplægget vil primært handle om, hvordan autismediagnosen har udviklet sig, og ligeledes hvordan opfattelsen og behandlingen af autister har ændret sig meget over tid. Oplægget vil lægge vægt på den brede udvikling, mens vi kommer til at se på forskellige nedslagspunkter i historien; fra fagpersoner som påvirkede autismediagnosens udvikling som Leo Kanner og Lorna Wing, til institutioner og aktører i Danmark som har påvirket vores opfattelse herhjemme, og mennesker på spektret og deres egne oplevelser. Oplægget vil derfor også veksle mellem indland og udland, men generelt fokusere på det mere specifikke i Danmark, og på generelle tendenser i udlandet.

Se eller gense oplægget om autismens historie i videoen herunder eller i linket her: Autismeugen 2023 - "Autismens historie" v. Alexander Milne - YouTube

OPDATERING: oplæg tirsdag blev aflyst

 

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00

- oplæg om belastningssymptomer, kravundgående adfærd og vejen tilbage i trivsel v. Christina Sommer, psykologisk og pædagogisk konsulent

Beskrivelse:
Når vi mennesker belastes voldsomt eller belastes over længere tid, så kan det føre til at vi får søvnproblemer, store følelsesmæssige udsving og får sværere ved at honorere helt almindelige hverdagskrav. Autistiske mennesker bliver oftere belastet og føler sig tit ikke forstået, hvilket kan føre til mistrivsel, kravundgående adfærd og isolation.

Christina Sommer sætter fokus på nogle af de ting som vi skal være opmærksomme på, kan være anderledes hos autistiske personer, og som, når det ikke bliver mødt og forstået, kan føre til kravundgående adfærd. Afslutningsvis kommer hun ind på hvilke ting som er vigtige at være opmærksomme på, når vi gerne vil hjælpe og skabe større trivsel for autistiske mennesker. 

Optagelsen er ikke længere tilgængelig. 

Torsdag d. 30. marts kl. 19.00

- oplæg om Solsikkesnoren v. Stine Marshal, fra Solsikkeprogrammet og Silke Ena Svare, forperson Autisme Ungdom

Beskrivelse:
Hvad er Solsikkeprogrammet? Hvordan opstod det? Og hvorfor kan det være godt for autister at vide, at solsikkeprogrammet eksisterer?

Disse spørgsmål og meget mere, kommer Stine Ringvig Marsal og Silke Ena Svare til at svare på til dette oplæg. Under oplæggets første del kommer Stine, der er ansvarlig for Solsikkeprogrammets udbredelse i Skandinavien, til at fortælle om programmets opståen, samarbejdspartnere, og hvor og hvordan solsikkesnoren han bruges til at hjælpe mennesker med usynlige handicap. Derefter kommer Silke Ena Svare, forperson i Autisme Ungdom, til at fortælle om sine egne og andre unge autisters oplevelser med brug af solsikkesnoren i praksis. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende.

Se eller gense hele oplægget i videoen herunder eller linket her: Autismeugen 2023 - oplæg om Solsikkesnoren v. Stine Marshal og Silke Ena Svare - YouTubeFredag d. 31. marts – tilgængeligt hele dagen

- oplæg om det gode liv på et bosted v. Marianne Banner (Kreds Østjylland)

Marianne Banner er bestyrelsesmedlem i Kreds Østjylland og mor til AJ på 28 år.

Beskrivelse:
Der skrives og tales meget om hvad der skal til for at skabe job og gode livsbetingelser for autister, men man hører sjældent om de autister der bor på bosted og som ikke skal i job. 

Derfor har jeg lavet et ganske kort oplæg 25 minutter, om min søns liv på bosted og aktivitetscenter. Han har nemlig det fede liv. Med selvværdet og livsglæden i behold.

Se eller gense hele oplægget i videoen herunder eller linket her: Autismeugen 2023 - oplæg om det gode liv på et bosted v. Marianne Banner (Kreds Østjylland) - YouTubeLørdag d. 1. april kl. 16.00-18.00

- Autismebrevkassen – paneldebat – paneldeltagere: Karina Bundgaard, Dorthe Hölck, Mars Grønbech, Christopher Trung Paulsen og Anne Mette Knudsen.

Beskrivelse:
Skal autister danse omkring juletræet? Kan autister bare trænes til at gøre ”normale” ting og opføre sig ”normalt”? Er autisme en sygdom? Er autisters forældre overbeskyttende, og er det deres skyd at barnet opfører sig afvigende fra ”normalen”? Må man lave aprilsnar med en autist? Er det okay at ikke kunne lide at få kram af fjerne familiemedlemmer og andre, og hvordan siger man det uden at træde moster Oda over tæerne? Hvordan inviterer man bedst sin neurotypiske ven med et autistisk barn over til middag? - Og hvordan hvis det er ens voksne autistiske ven? Har autister ingen humor eller empati?

 …og mange flere spørgsmål vil vi vende lørdag den 1. april fra klokken 16 hvor vi holder live paneldebat med Karina Bundgaard, Dorthe Hölck, Mars Grønbech, Christopher Trung Paulsen og Anne Mette Knudsen. Her vil panelet svare på spørgsmål og problemstillinger som man som autist eller pårørende kan løbe ind i – lige fra helt almindelige hverdagssituationer til overordnede skrøner og fakta.

Hvis du også har spørgsmål som du kunne tænke dig bliver vendt i panelet så send en mail til kbhfrb@autismeforening.dk mrk. PANELET i emnefeltet. Du er velkommen til at sende en lille historie med der lægger op til problemstillingen, men det er ikke et krav - Rene spørgsmål er også velkomne (Disclaimer: Får vi mange henvendelser kan vi ikke love at vi når alle spørgsmålene, men vi vil gøre vores bedste).

Se eller gense hele oplægget i videoen herunder eller linket her: Autismeugen 2023 - "Autismebrevkassen" v. paneldeltagere - YouTubeSøndag d. 2. april kl. 17.00 - 17.30

- oplæg om Autistic Wellbeing v. Jens Frederik og Mathias Simonsen, filosofi studerende, Aarhus Universitet

Et kort oplæg om et studieprojekt fra Aarhus universitet. Formålet med vores studie er at undersøge forholdet imellem det gode liv og autisme. Den gængse forståelse af det gode liv - standardmodellen - formår ikke at inkludere et autismesensitivt perspektiv på velvære.

Vi indsamlede på baggrund af denne uretfærdighed empiri igennem en workshop, og et ekspertinterview, for at undersøge hvad der skaber velvære hos personer med autisme. Vi håber på, at vores studie bidrage til forskellige perspektiver på autisme og velvære, samt at vise hvordan institutionerne rent metodisk kan øge dette vidensgrundlag, for derved at kunne tage hensyn til denne velvære.
I vores undersøgelse kom vi frem til, at manglen på gode rammer, ikke at kunne være sig selv, institutionelle problemer, og ufleksibel socialitet, skabte mangel på velvære hos personer med autisme, og at dette bundede i mangel på selvbestemmelse.

Se eller gense hele oplægget i videoen herunder eller linket her: Autismeugen 2023 - "Autistic Wellbeing" v. Jens Frederik og Mathias Simonsen, Aarhus Universitet - YouTubeSøndag d. 2. april kl. 19.00

- oplæg om Autistiske rollemodeller v. Katrine Krause-Jensen (Ph.d)

Beskrivelse:
Med en traditionel forståelse af autisme ud fra diagnostistiske kriterier, bliver autismen i sin essens et handicap og en autismediagnose risikerer at forstærke individets følelse af at være forkert og at svække troen på at det er realistisk, at man kan opnå det, der skal til for at have et godt liv. Med andre ord risikerer en autismediagnose at resultere i en følelse af håbløshed sammen med en internaliseret følelse af skam.

En konklusion på vores forskning er, at der er et stort behov for at supplere forståelsen af autisme med et indefra-perspektiv. Fra dette indefra-perspektiv er autismen i sig selv ikke nødvendigvis et handicap, men bliver det, når det autistiske menneske bliver presset til at leve i neuronormative rammer og leve op til neuronormative forventninger. Vi vil derfor med en række af podcasts og videoer lade autistiske rollemodeller komme til orde. Tanken er at de skal dele deres indefra-perspektiv med omverdenen, så vi kan få en mere rig forståelse af autismen som et livsvilkår eller en måde at være i verden på. Tanken er også at de skal dele deres tanker og erfaringer og komme med konkrete råd til andre mennesker, der kæmper med lignende udfordringer. I foredraget vil jeg uddybe vores konklusioner, fortælle om vores materiale samt afspille eksempler på podcasts og videoer.

Se eller gense hele oplægget i videoen herunder eller linket her: Autismeugen 2023 - "Autistiske rollemodeller" v. Katrine Krause-Jensen (Ph.d) - YouTube