Nu er de tre nominerede til Autismeprisen 2024 fundet

19. apr. 2024

Autismeforeningens Autismeprisudvalg har sammen med en repræsentant fra Autisme Asperger Foreningen, en repræsentant fra Autisme Ungdom samt en fagperson udvalgt de tre nominerede til Autismeprisen 2024.

De nominerede er i alfabetisk rækkefølge:
• Anne Skov Jensen
• Borger- og pårørendegruppen fra Gødvad Botilbuddene
• DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet


Vi ønsker stort tillykke med nomineringen.


I år var der hele 47 forskellige kandidater indstillet af mere end 100 forskellige personer. Når man, som udvalg, læser alle disse forskellige indstillinger, bliver man helt glad indeni. Sikke mange gode
tiltag og initiativer, der er rundt om i landet!

Vinderen af Autismeprisen 2024 bliver offentliggjort i Odeon i Odense på SIKON-konferencens første dag under åbningstalen af formand Karina Bundgaard. Autismeprisen består af et diplom, 10.000 kroner og en skulptur/kunstværk udformet af en eller flere
kunstnere på spektret.

Autismeprisen bliver igen i år sponsoreret af Spektrumshop. Autismeforeningen siger mange tak for det.

Mere om de nominerede kandidater her, og hvorfor de er indstillet:

 

Anne Skov Jensen

Anne Skov Jensen har gennem de sidste 10 år arbejdet ihærdigt på at sprede viden om autisme, skabe større forståelse og bedre forhold for autistiske mennesker. Det har hun blandt andet gjort via Overlevelsesguidens vidensbank, hvor hun flittigt deler ud af sin viden og som oversætter af flere bøger om autisme, men også som foredragsholder rundt om i landet, hvor hun især giver et unikt indblik i autisme set indefra både til autistiske mennesker, forældre og fagpersoner. Derudover har
hun undervist på forskellige kurser.

Anne står også bag appen “De 10 H’er”, som hjælper med at skabe forudsigelighed, struktur og overblik. Rigtig mange har gavn af det brugbare materiale, hun deler, og de oplæg hun afholder selv og sammen med andre.

Borger- og pårørendegruppen fra Gødvad Botilbuddene


Foto: Jesper Rosenquist, Midtjyllands Avis

Gødvad Botilbuddene er en klynge af regionale botilbud under Specialområde Autisme, som beliggenhedskommunen for et år siden var interesseret i at overtage - noget, kommuner kan gøre helt lovligt (servicelovens §186) uden høring af borgere og pårørende.

Heldigvis var der en stor gruppe engagerede og dedikerede borgere samt pårørende, der på en meget saglig måde fik sat autisme på dagsordenen i lokalområdet og på samtlige byrådsmøder:
- På byrådsmøder mødte borgere og pårørende op og fortalte byrådet om de rammer, autister har brug for, og hvorfor der er brug for højtspecialiserede tilbud for autister.
- Borgere og pårørende deltog i interviews med politikere, hvor de fortalte om deres dagligdag og deres behov.
- Pårørende og borgere arrangerede møder med politikere og deltog i demonstrationer.
- Pårørende lavede en underskriftindsamling (der kom 410 underskrifter).

Borgere og pårørende udførte et stort politisk arbejde for botilbuddene og autismen generelt.
Gennem disse og mange flere aktiviteter fik gruppen ikke alene forhindret, at kommunen overtog botilbuddene, men fik samtidig sat en debat i gang om rimeligheden af §186, samt fik sat autisme og
autisters vilkår på dagsordenen i mange forskellige fora.

Gruppen har målrettet og fokuseret kæmpet for en gruppe autister ved at oplyse og informere. Kommunen havde ikke pligt til at igangsætte en høring - men gruppen sørgede for, at borgere og
pårørende med tilknytning til botilbuddene blev hørt - og de fik overbevist et flertal af politikerne om, at botilbuddene skal forblive regionalt og højtspecialiseret.

 

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

DUKH har siden 2002 ydet gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder rigtig mange autister, deres pårørende og andre kontaktpersoner. I dag rådgiver DUKH årligt mere end
6.000 borgere. Det svarer til mere end 13 om dagen, hver dag, hele året rundt. Ingen hjælper og rådgiver gratis så meget og så kompetent som DUKH, når kommunerne gang på gang ikke overholder
den opgave, de er forpligtet til; at vejlede blandt andre autistiske borgere og deres pårørende om deres muligheder og retten til konkrete ydelser.

Og igen hvis kommunen træffer ulovlige afgørelser i sager, så hjælper DUKH med råd og vejledning til klager, og også hvis der skal ankes. Denne gratis service er uundværlig for mange autister og deres pårørende i den ulige kamp mod systemet, som
det er for mange. Udover personlig råd og vejledning afholder DUKH også webinarer, hvor man kan blive klogere på relevante love, betingelser m.m. De udgiver også 'Praksisnyt' og har samlet links til relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen.​