Anden-ordens false belief og sproglig rekursion hos børn med ASF

 


Formål:

Meget overordnet handler projektet om at undersøge barnets udvikling fra en mere simpel til en mere kompleks social forståelse.

Et mere specifikt mål er at undersøge, hvorvidt grammatiske rekursive konstruktioner kan fungere som støtteredskab for udvikling af andenordens false belief forståelse. Rekursion betyder, at flere elementer er indlejrede i hinanden som "far siger, at mor siger, at kaninen er løbet væk" (se billede). Rekursion er også kendt fra datalogi og matematik. Derudover er målet at undersøge, hvor meget færdigheder i arbejdshukommelse kan forudsige anden-ordens false belief forståelse.


Fremgangsmåde:

I den empiriske del af undersøgelsen bliver børnene først testet i områderne social kognition og sproglig forståelse; og bagefter bliver de børn, der har givet mindre end 50% rigtige svar på anden-ordens false belief spørgsmål, trænet i hhv. rekursion og arbejdshukommelse.

I testningen anvender vi en række kognitive og sproglige tests, herunder fire anden-ordens false belief opgaver, og et redskab der måler graden af mestring af sproglig rekursion, som vi har udviklet og afprøvet på ca. 200 dansktalende børn.
Hele forløbet tager 8 eller 9 individuelle sessioner a’ 30-45 minutter fordelt over to uger for hvert barn. 


Resultaterne kan bidrage til:

En bedre forståelse af samspil mellem sprog og social kognition i børns udvikling. 
Nye resultater vedr. hvilken type træning der kan føre til udvikling af socialkognitiv forståelse, herunder træning i syntaktiske og semantiske aspekter af rekursion vs. arbejdshukommelsestræning.
 

Projektperiode og status:

Fra 15.09.2014, forventes afsluttet med Ph.D. afhandling ultimo 2017. En udfordring på nuværende tidspunkt er at få rekrutteret det tilstrækkelige antal børn til, at vi kan sikre os, at der kan drages konklusioner, der er statistisk holdbare. Såfremt der er nogle skoler på Sjælland og Fyn, som vi ikke har kontaktet, og som kunne tænke sig at deltage, vil vi være meget glade for at høre fra jer.


Hvis du vil vide mere:

Kontakt venligst projektansvarlig Irina Polyanskaya irinap@ruc.dk eller tlf. 61728519

Læs mere om forskningsprojektet på Roskilde Universitets hjemmeside og i Autismebladet 2/2016


Projektansvarlig:

Ph.d. studerende cand.psych. Irina Polyanskaya, ansat på Roskilde Universitet 


Projektet gennemføres med støtte fra:

VELUX FONDEN og Roskilde Universitet


Projektet gennemføres i samarbejde med:

Lektor i datalogi, dr.scient. Torben Braüner og professor i filosofi Patrick Blackburn, begge ansat på Roskilde Universitet